Sökes: intervjupersoner till studie om boendestöd

Obs! Gäller personer med boendestöd boende i Danderyd, Täby och Österåker

Har du boendestöd? FoU Nordost är intresserade av att få höra dina erfarenheter. Tusentals personer tar varje år del av boendestöd i sitt hem, men trots att den är så vanligt förekommande har vi idag begränsat med systematisk kunskap om den här insatsen. Därför planerar vi att genomföra en forskningsstudie kring boendestödet i Danderyd, Täby och Österåker under 2016, där vi vill ta vara på de kunskaper och erfarenheter kring insatsen, som finns bland brukare och boendestödjare.

Vi är intresserade av att komma i kontakt med personer som är brukare i boendestödet i dessa kommuner, som vill medverka i en intervju. För att medverka i studien, vill vi att du haft boendestöd i kommunen i minst sex månader, och inte får stödet enligt tvångslagstiftning.

Så går intervjuerna till

Intervjuerna görs individuellt och genomförs av någon av projektets tre medarbetare. Tiden för intervjuerna kan variera men uppskattas ta mellan 30-60 minuter, och genomförs på en tid och plats som du och intervjuaren kommer överens om. Intervjuerna kommer att vara i samtalsform och frågorna handlar om dina erfarenheter av boendestödet och hur du ser på hur det är till hjälp för dig.

I och med intervjun kommer du också att ombes namnge en boendestödjare som du tycker varit till hjälp för dig. Vi kommer sedan att ta kontakt med denna boendestödjare för att genomföra en intervju om dennes erfarenheter av boendestödet.

Totalt planerar vi att göra intervjuer med 18 personer som är brukare i boendestödet, sex i varje kommun. Om fler personer än så anmäler sitt intresse kommer därför inte alla kunna medverka.

Frivilligt deltagande

Att medverka i studien är helt frivilligt, och väljer du att medverka i en intervju är man helt fri att avbryta sitt deltagande eller avstå från att svara på en fråga man inte vill svara på. Vill du inte medverka, eller väljer att avbryta din medverkan, kommer det inte få några konsekvenser för de vård- och stödinsatser du får.

Anonymt

Det som sägs i intervjuerna kommer att anonymiseras (detaljer som kan identifiera den intervjuade, såsom namn på personer eller platser, ändras) och hanteras helt konfidentiellt. Resultaten kommer att publiceras i en rapport samt i artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Studien har genomgått en etikprövning hos etikprövningsnämnden.

Ersättning

För intervjun kommer du att få en ersättning i form av ett presentkort med ett värde av 200 kronor, för att du tar dig tid att vara med i studien.

Mer information och anmälan

Är du intresserad av att vara med i studien, eller intresserad av att få veta mer om projektet?

Hör av dig till Amanda Ljungberg, projektledare:

Telefon 08-568 919 18, 0700-87 03 19

E-post amanda.ljungberg@founordost.se