De två senaste rapporterna finns nu att ladda ner!

Rapporter 25_26_2016

”Hur hantera livet? Copingstrategier baserade på ensamkommande flyktingungdomars unika behov” av  Riitta Eriksson, och praktikerprojektet ”Barnfamiljer med ekonomiskt bistånd -vilket stöd får de för att bli självförsörjande?” av Jenny Lindblom.

Läs mer: FoU-rapporter

Ny rapport om ensamkommande publicerad

Hur hantera livet? Copingstrategier baserade på ensamkommande flyktingungdomars unika behov” av Riitta Eriksson finns nu att ladda ner!

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl. Under 2015 sökte mångdubbelt fler ensamkommande asyl i Sverige än tidigare år. För ungdomarna sker mötet med det svenska samhället i första hand med den personal som möter dem på boenden.
Rapporten omfattar ensamkommande flyktingungdomar och unga vuxna med uppehållstillstånd som bodde eller har bott på något gruppboende för ensamkommande ungdomar. Syftet har varit att försöka fånga ungdomarnas egna strategier för att hantera livet i det nya landet. Hur de hittar sina styrkor och förmågor när livet är tufft och hur de tar stöd av andra. Med detta som utgångspunkt är förhoppningen att rapporten kan bidra till att ytterligare utveckla arbetssätt och mottagande för alla som möter dessa ungdomar, men särskilt för de som möter flyktingungdomarna i deras boende.