Laddar Evenemang

« All Events

Workshops rörande utveckling av samverkan mellan hemtjänsten, biståndshandläggare och primärvården i Danderyds kommun 26 okt och 16 dec

26 oktober, 13:00 - 16:30

Hur skapar vi på bästa sätt ett bra teamarbete mellan primärvård och hemtjänst för hemtjänstkunden?

Grunden för äldreomsorgen i Danderyd är valfrihet. De flesta önskar bo kvar i sitt hem och vi ska göra det valet möjligt. Vi ska erbjuda den hjälp och det stöd som detta kräver. Att flytta till vård- och omsorgsboende ska inte vara en förutsättning för omfattande stöd. För att hemtjänstkunden själv och anhöriga ska känna trygghet med ett boende kvar i hemmet måste hemtjänsten organiseras så att det möjliggörs.

Socialnämnden i Danderyd vill se en hemtjänst som sätter individen i centrum med de resurser som krävs för god omsorg. Att hemtjänsten fokuserar på omsorg om den enskilde, att både den äldre och anhöriga känner sig trygga, att hemtjänsten arbetar teambaserat genom ett väl utvecklat samarbete med andra aktörer, som t ex rehabilitering och sjukvård samt att hemtjänsten också ska kunna erbjuda visst stöd till personer med demenssjukdom.

Med det här initiativet som bakgrund vill vi ta fram en ny lokal samverkansrutin för att stärka samverkan. Därför behöver vi tillsammans med er diskutera vad som är viktigt för att de olika aktörerna ska arbeta samordnat med den enskildes behov i fokus och att den äldre ska känna sig trygg.

Syfte

 • Gemensamt diskutera och hitta arbetssätt för teamarbete mellan biståndshandläggare, primärvård och primärvårdsrehabilitering med målsättning att ta fram ett samverkansprogram, som blir grunden för en ny lokal samverkansrutin.
 • Inhämta synpunkter till underlag som ska presenteras för socialnämnden (inför politiska beslut gällande framtida utformning av hemtjänsten).

Upplägg

Socialförvaltningen bjuder tillsammans med primärvården i Danderyds kommun in till workshops. Processen består av två halvdagsworkshops, som hålls av FoU Nordost. Eftersom arbetet i workshop 2 bygger vidare på workshop 1 är vår förhoppning att ni deltar vid båda tillfällena.


Vilka är ni som är inbjudna?

Ni är alla viktiga aktörer/personer i arbetet kring att skapa en bra tillvaro för hemtjänstkunden. Ni har alla olika roller och funktioner vilket ger möjlighet till olika perspektiv och idéer.


Vad förväntas av er?

Inför den första workshopen kan ni förbereda er genom att fundera på följande frågor:

 • Hur kan kommun, primärvård och primärvårdsrehabilitering bilda teamet runt kunden/patienten?
  • Vad krävs för att hemtjänstkunden ska känna att hemtjänst/bistånd/primärvård är ett sammansvetsat team?
  • Vad kan ni och er verksamhet bidra med?
 • Hur ser ni på regeringens förslag om fast omsorgskontakt inom hemtjänsten?
  Länk till regeringens utredning>>

  • Vilka vinster skulle en fast samverkanskontakt i hemtjänsten innebära för kunden?
  • Vilken typ av kunder kan vara mest i behov av stöd från en samverkanskontakt?
  • Vilka förutsättningar skulle behövas?
 • Hur kan vi öka kontinuiteten och minska antalet olika personal som arbetar hos kunden?
  • Vilka förutsättningar skulle behövas?

Workshop 1: 

Tid: 26 okt kl. 13.00–16.30

Plats: Lokal Västerskär, Mötesparken, vån 5 (hiss 15), Mörby Centrum.


Workshop 2:

Tid: 16 dec kl. 13.00–16.30

Plats: Lokal Västerskär, Mötesparken, vån 5 (hiss 15), Mörby Centrum.


Anmälan:
Anmäl dig i formuläret nedan senast 19 oktober. Anmälan avser båda workshoptillfällena.


Varmt välkomna!

Britt-Marie Ekström, Socialdirektör
Maria Alm, Avdelningschef
Socialförvaltningen, Danderyds kommun

Camilla Lannerfors, Verksamhetschef
Danderyds Vårdcentral, Danderyds Rehab & Danderyds AVC