Digitalisering

Digitalisering handlar dels om processen att föra över analog information till digitalt format, dels om den större samhällsprocessen där digitala stöd på olika sätt integreras alltmer i verksamheterna och därmed förändrar dessa i grunden.

Båda dessa processer pågår inom socialtjänsten och den närliggande hälso- och sjukvårdens verksamheter. 2018 identifierade FoU Nordosts styrgrupp därför digitalisering som ett fokusområde för FoU Nordost.

Hur arbetar FoU Nordost med frågan?

Inom fokusområdet genomförs olika aktiviteter och projekt som FoU Nordost bedriver:

Pågående

Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället>>

Genomförda

Nyanländ i det digitaliserade samhälletEn utvärdering av kurser för ökad digital förmåga och delaktighet bland nyanlända i Danderyd>> 

Nyttoanalys av digitala produkters kundnytta, personalnytta och ekonomiska nytta enligt Region Kalmars modell – pilotstudie>>

Kartläggning av metoder för upphandling av digitala produkter>>

Kartläggning av metoder för att utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv>>

Uppdateringar kring våra aktiviteter inom digitaliseringsområdet görs löpande på webbplatsen under projekt och i nyhetsflödet, i våra sociala medier samt i vårt nyhetsbrev.

Arbetsgrupp digitalisering

Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp med representanter från våra ägarorganisationer – sex nordostkommuner och Region Stockholm. Gruppen har en viktig roll som länk och samarbetspart mellan FoU Nordost och ägarorganisationerna i arbetet med digitaliseringsfrågor.

För mer information och kontakt:

Christofer Lindgren
forskningsledare
e-post: christofer.lindgren@founordost.se
tfn: 073-662 01 49