Digitalisering

Digitalisering handlar dels om processen att föra över analog information till digitalt format, dels om den större samhällsprocessen där digitala stöd på olika sätt integreras alltmer i verksamheterna och därmed förändrar dessa i grunden.

Båda dessa processer pågår inom socialtjänsten och den närliggande hälso- och sjukvårdens verksamheter. Under 2018 identifierade FoU Nordosts styrgrupp därför digitalisering som ett nytt fokusområde för FoU Nordost.

Hur arbetar FoU Nordost med frågan?

Inom fokusområdet genomförs olika aktiviteter och projekt som FoU Nordost bedriver:

Pågående

Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället>>

Genomförda

Nyttoanalys av digitala produkters kundnytta, personalnytta och ekonomiska nytta enligt Region Kalmars modell – pilotstudie>>

Kartläggning av metoder för upphandling av digitala produkter>>

Kartläggning av metoder för att utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv>>

Uppdateringar kring våra aktiviteter inom digitaliseringsområdet görs löpande på webbplatsen under projekt och i nyhetsflödet, i våra sociala medier samt i vårt nyhetsbrev.

Arbetsgrupp digitalisering

Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp med representanter från våra ägarorganisationer – de sju nordostkommunerna och Region Stockholm. Gruppen har en viktig roll som länk och samarbetspart mellan FoU Nordost och ägarorganisationerna i arbetet med digitaliseringsfrågor:

Danderyd Maria Alm, avdelningschef äldre och funktionshinder

Lina Rönnerblad, t.f avdelningschef vuxenavdelningen

Lidingö Therese Jarheim, systemförvaltare och teamledare, Omsorgs och socialförvaltningen, Utvecklingsstaben.
Norrtälje Pia Molander-Wistam, tf. bitr. socialdirektör Socialkontoret

Zara Bengtsson, Digitaliseringsansvarig, Socialkontoret

Simon Claesson, KSON digitaliseringsstrateg

Täby Jeanette Adlertz, utvecklingsledare

Ann-Charlotte Bångman, utvecklingsledare

Vallentuna Vakant
Vaxholm Jan Sjöström, verksamhetsutvecklare
Österåker Yvonne Aili, strateg, stab

Susanne Fäldt, enhetschef

Region Stockholm Ruth Laporte Castro, samordnare digitalisering, strategisk planering, avdelningen för närsjukvård


För mer information och kontakt:
Natalia Kotova
Forskningsledare, fil dr
e-post: natalia.kotova@founordost.se
tfn: 08-568 919 93