Digitalisering

Digitalisering handlar dels om processen att föra över analog information till digitalt format, dels om den större samhällsprocessen där digitala stöd på olika sätt integreras alltmer i verksamheterna och därmed förändrar dessa i grunden.

Båda dessa processer pågår inom socialtjänsten och den närliggande hälso- och sjukvårdens verksamheter. Under 2018 identifierade FoU Nordosts styrgrupp därför digitalisering som ett nytt fokusområde för FoU Nordost.

Hur arbetar FoU Nordost med frågan?

Inom fokusområdet genomförs olika aktiviteter och projekt som FoU Nordost bedriver:

Pågående

Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället>>

Genomförda

Nyttoanalys av digitala produkters kundnytta, personalnytta och ekonomiska nytta enligt Region Kalmars modell – pilotstudie>>

Kartläggning av metoder för upphandling av digitala produkter>>

Kartläggning av metoder för att utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv>>

Uppdateringar kring våra aktiviteter inom digitaliseringsområdet görs löpande på webbplatsen under projekt och i nyhetsflödet, i våra sociala medier samt i vårt nyhetsbrev.

Arbetsgrupp digitalisering

Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp med representanter från våra ägarorganisationer – de sju nordostkommunerna och Region Stockholm. Gruppen har en viktig roll som länk och samarbetspart mellan FoU Nordost och ägarorganisationerna i arbetet med digitaliseringsfrågor:

Danderyd Maria Alm, avdelningschef äldre och funktionshinder

Lina Rönnerblad, tf. avdelningschef vuxenavdelningen

Lidingö Therese Jarheim, systemförvaltare och teamledare, Omsorgs och socialförvaltningen, Utvecklingsstaben.
Norrtälje Nicklas Grandin, dataskydd- och kvalitetsansvarig
Täby Jeanette Adlertz, utvecklingsledare

Lee Matturi, utvecklingsledare

Vaxholm Angelica Holmström, e-strateg
Österåker Susanne Fäldt, enhetschef

Helen Ädehl, sakkunnig digitaliseringsstrateg

Region Stockholm Ruth Laporte Castro, samordnare digitalisering, strategisk planering, avdelningen för närsjukvård


För mer information och kontakt:

Christofer Lindgren
forskningsledare
e-post: christofer.lindgren@founordost.se
tfn: 073-662 01 49