Samverkan

Ett av FoU Nordosts uppdrag är att främja samverkan mellan kommun och region i gemensamma frågor och processer som rör vård- och omsorgs- och serviceinsatser. Detta kan vi till exempel göra genom att erbjuda arenor för samverkan och processledning i gemensamt utvecklingsarbete kring specifika frågor. Vi kan också driva projekt där vi utvecklar och provar nya sätt att samverka eller göra utvärderingar av samverkanssatsningar som utförs av verksamheterna själva.

FoU Nordost arbetar med följande projekt inom samverkan:


Pågående

Connected Children>>

Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället>>

Nätverk för funktionsnedsättningsfrågor>>

SAMSAS – Samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre>>

Samverkansforum kring LUS>>

STEG – Samarbete för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer>>


Genomförda

Arbetsmodell för att förebygga fall hos äldre personer>>

Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov>>

Kartläggning av samverkan under covid-19>>

Trygg hemgång>>

Trygg uppväxt – uppföljning och utvärdering>>


För mer information och kontakt

Sara Ahrén
processledare
e-post: sara.ahren@founordost.se
tfn: 073 662 01 42