Samverkan

Ett av FoU Nordosts uppdrag är att främja samverkan mellan kommun och region i gemensamma frågor och processer som rör vård- och omsorgs- och serviceinsatser. Detta kan vi till exempel göra genom att erbjuda arenor för samverkan och processledning i gemensamt utvecklingsarbete kring specifika frågor. Vi kan också driva projekt där vi utvecklar och provar nya sätt att samverka eller göra utvärderingar av samverkanssatsningar som utförs av verksamheterna själva.

Med anledning av covid-19 fokuserar vi under 2020 på den samverkan som de särskilda omständigheterna genererat.

I dagsläget arbetar vi med följande projekt inom samverkan:

Kartläggning av samverkan under covid-19>>

Samverkansforum kring LUS>>

Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov>>

Arbetsmodell för att förebygga fall hos äldre personer>>

Trygg uppväxt – uppföljning och utvärdering>>

Nätverk för funktionsnedsättningsfrågor>>