Laddar Evenemang

Tidigare Evenemang

Evenemang Search and Views Navigation

Hitta Evenemang

Evenemang Views Navigation

Evenemang Search

november 2018

Hur ökar man värdet av praktiknära forskning om socialtjänsten?

2018-11-28, 13:00 - 15:00
SBU, St Eriksgatan 117, plan 3
Stockholm, 113 43 Sverige
+ Google Map

Den 28 november 2018 anordnar SBU, i samarbete med Socialstyrelsen, ett kostnadsfritt seminarium som riktar sig till forskare, doktorander och metodintresserade som arbetar inom socialtjänst och liknande. Seminariet behandlar följande områden: Evidensbegreppet och vägen från kunskap till nytta. Vilka är fallgroparna för interventionsforskning och hur kan de undvikas för att öka värdet och användbarheten av forskningsresultaten? Vad behövs för att stärka interventionsforskning om sociala insatser? Hur ser Fortes nya, långsiktiga satsning på tillämpad välfärdsforskning ut och vad innebär det för…

Mer information »

december 2018

Forum för erfarenhetsutbyte – nya arbetssätt som kan underlätta utskrivningsprocessen enligt LUS

2018-12-11, 13:30 - 16:00
Lokal ljusgården, Svärdvägen 21, Svärdvägen 21
Danderyd, 18233
+ Google Map

Forumet vänder sig till alla som är involverade i utvecklingsarbete kring den nya utskrivningsprocessen inom socialtjänst, slutenvård och öppenvård; t.ex. chefer, utvecklingsledare, samordnare, strateger. Representanter för verksamheter i nordostkommunerna presenterar arbetssätt som de infört, eller planerar att införa, för att underlätta arbetet med den nya utskrivningsprocessen. Efter presentationerna hålls Open space-dialoger om frågor relaterat till nya arbetssätt. Följande arbetssätt kommer presenteras av verksamheterna: Trygg hemgång Lokalt rutindokument för patientflöden Koordinator/samordnare på vårdcentral ”Paket” för tidiga hemtjänstinsatser   Kontaktperson: Lina Palmlöf…

Mer information »

Samverkansmöte: IBIC funktionsnedsättning och socialpsykiatri

2018-12-11, 14:00 - 16:00
FoU Nordost, Svärdvägen 27
Danderyd, 182 33 Sverige
+ Google Map

För mer information och kontakt: Marie Söderström processledare äldrefrågor e-post: marie.soderstrom@founordost.se tfn: 073 662 01 49

Mer information »

Seminarieserie: Barn-och föräldrasamtal i utredningar vid förekomst av våld eller i andra socialt utsatta familjer

2018-12-12, 09:00 - 12:00
FoU Nordost, Svärdvägen 27
Danderyd, 182 33 Sverige
+ Google Map

År 2015 anmäldes sammantaget 20 800 misshandelsbrott mot barn. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn ökat med 21 procent. Socialtjänsten har till uppdrag att utreda de konsekvenser våldet får för barnen samt att ge adekvat stöd för alla former av social utsatthet. Välkomna till en seminarieserie om pedagogiska metoder för barn- och föräldrasamtal i utredningar – för kunskaps-och erfarenhetsutbyte! Datum: 6 seminarietillfällen: 12/9, 26/9, 10/10, 14/11, 28/11 samt 12/12 Tid: kl. 9 –12, vid samtliga tillfällen Plats: FoU Nordost, Svärdvägen…

Mer information »

januari 2019

OBS! INSTÄLLT PGA. SJUKDOM Yrkesintroduktion, socialtjänst

22 januari, 09:00 - 12:00
Tranholmen konferenslokal, Danderyds socialkontor, Mörby Centrum, plan 6, hiss nr 13 (stora glashissen), Mörby Centrum 6tr,
Mörby centrum, Danderyd 18216 Sverige
+ Google Map

FoU Nordost erbjuder möjlighet för medarbetare som enbart har arbetat ett år eller mindre inom socialtjänstens myndighetsutövning att delta i ett yrkesintroduktionsprogram med start den 22 januari 2019. Yrkesintroduktionen genomförs på FoU Nordost på Svärdvägen 27 och i Danderyds kommuns konferenslokaler i Mörby centrum. Bekräftelse och mer information skickas ut till antagna deltagare i god tid innan kursstart. Målet är att deltagarna ska få: fördjupad insikt om det sociala arbetets komplexitet stärkt förmåga att reflektera över det egna handlingsutrymmet i…

Mer information »

Digitaliseringsworkshop 2

23 januari, 09:00 - 12:00
Tranholmen konferenslokal, Danderyds socialkontor, Mörby Centrum, plan 6, hiss nr 13 (stora glashissen), Mörby Centrum 6tr,
Mörby centrum, Danderyd 18216 Sverige
+ Google Map

Observera att denna workshop endast är för personer som fått separat inbjudan via e-post.   Kontaktperson: Annicka Hedman, forskningsledare Telefon: 073-662 01 47 annicka.hedman@founordost.se  

Mer information »

IBIC workshop

24 januari, 09:00 - 16:00
Tranholmen konferenslokal, Danderyds socialkontor, Mörby Centrum, plan 6, hiss nr 13 (stora glashissen), Mörby Centrum 6tr,
Mörby centrum, Danderyd 18216 Sverige
+ Google Map

FoU Nordost kommer att tillsammans med representanter från Österåkers kommun att genomföra en workshop om Individens Behov I Centrum (IBIC) riktad till utförarnas omsorgspersonal. Syftet med workshopen är att utförarna ska: Förstå uppdraget som är dokumenterat enlig IBIC. Utifrån uppdraget kunna tänka och planera för hur insatserna ska utföras, upprätta en genomförandeplan enligt IBIC. Omsätta genomförandeplanen i det praktiska arbetet med brukarna, arbeta och tänka behovsinriktat. För mer information och kontakt: Marie Söderström processledare äldrefrågor e-post: marie.soderstrom@founordost.se tfn: 073 662…

Mer information »

februari 2019

Yrkesintroduktion, socialtjänst: seminarium

19 februari, 09:00 - 12:00
Tranholmen konferenslokal, Danderyds socialkontor, Mörby Centrum, plan 6, hiss nr 13 (stora glashissen), Mörby Centrum 6tr,
Mörby centrum, Danderyd 18216 Sverige
+ Google Map

Seminariet är en del av FoU Nordosts Yrkesintroduktionsprogram för dig som är ny inom socialtjänst och myndighetsutövning. Exempel på ämnen som berörs är handlingsutrymme och dilemman i yrkesrollen, samt maktaspekter. Teori och grupparbeten varvas och varje seminarium avslutas med reflektion över dagens tema. Seminarieledare är Lotta Berg Eklundh. För mer information och kontakt: Sara Ahrén processledare e-post: sara.ahren@founordost.se tfn: 073 662 01 42

Mer information »

mars 2019

Yrkesintroduktion, socialtjänst: seminarium

12 mars, 09:00 - 12:00
Tranholmen konferenslokal, Danderyds socialkontor, Mörby Centrum, plan 6, hiss nr 13 (stora glashissen), Mörby Centrum 6tr,
Mörby centrum, Danderyd 18216 Sverige
+ Google Map

Seminariet är en del av FoU Nordosts Yrkesintroduktionsprogram för dig som är ny inom socialtjänst och myndighetsutövning. Exempel på ämnen som berörs är handlingsutrymme och dilemman i yrkesrollen, samt maktaspekter. Teori och grupparbeten varvas och varje seminarium avslutas med reflektion över dagens tema. Seminarieledare är Lotta Berg Eklundh. För mer information och kontakt: Sara Ahrén processledare e-post: sara.ahren@founordost.se tfn: 073 662 01 42

Mer information »

Integration, workshop 1

20 mars, 09:00 - 12:00
Tranholmen konferenslokal, Danderyds socialkontor, Mörby Centrum, plan 6, hiss nr 13 (stora glashissen), Mörby Centrum 6tr,
Mörby centrum, Danderyd 18216 Sverige
+ Google Map

Workshopen (den första av två) är inriktad på att konkretisera nordostkommunernas och region Stockholms behov och prioriteringar inom integrationsområdet, samt att påbörja en plan för kommande FoU-verksamhet relaterat till detta. Vänligen observera att denna workshop endast är för personer som fått separat inbjudan via e-post. Anmäl dig i formuläret nedan: För mer information och kontakt Sara Ahrén processledare e-post: sara.ahren@founordost.se  tfn: 073 662 01 42

Mer information »
+ Exportera evenemang