Laddar Evenemang

Tidigare Evenemang

Evenemang Search and Views Navigation

Hitta Evenemang

Evenemang Views Navigation

Evenemang Search

november 2018

Samverkansmöte: Våld i äldres nära relationer

2018-11-08, 09:00 - 11:00
FoU Nordost, Svärdvägen 27
Danderyd, 182 33 Sverige
+ Google Map

För mer information och kontakt: Marie Söderström processledare e-post: marie.soderstrom@founordost.se tfn: 073 662 01 49

Mer information »

Seminarieserie: Barn-och föräldrasamtal i utredningar vid förekomst av våld eller i andra socialt utsatta familjer

2018-11-14, 09:00 - 12:00
FoU Nordost, Svärdvägen 27
Danderyd, 182 33 Sverige
+ Google Map

År 2015 anmäldes sammantaget 20 800 misshandelsbrott mot barn. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn ökat med 21 procent. Socialtjänsten har till uppdrag att utreda de konsekvenser våldet får för barnen samt att ge adekvat stöd för alla former av social utsatthet. Välkomna till en seminarieserie om pedagogiska metoder för barn- och föräldrasamtal i utredningar – för kunskaps-och erfarenhetsutbyte! Datum: 6 seminarietillfällen: 12/9, 26/9, 10/10, 14/11, 28/11 samt 12/12 Tid: kl. 9 –12, vid samtliga tillfällen Plats: FoU Nordost, Svärdvägen…

Mer information »

IBIC-nätverk, länsövergripande

2018-11-15, 13:00 - 16:00
Tranholmen konferenslokal, Danderyds socialkontor, Mörby Centrum, plan 6, hiss nr 13 (stora glashissen), Mörby Centrum 6tr,
Mörby centrum, Danderyd 18216 Sverige
+ Google Map

Temat denna gång är implementering och föreläsare är Emanuel Åhlfeldt, fil.dr. i sociologi. Emanuel är projektledare på Nestor FoU-center och har skrivit en avhandling om "Hållbart utvecklingsarbete inom vården och omsorgen om äldre – Organisatoriska och institutionella perspektiv på utvecklingsprojekt". Emanuel presenterar föreläsningen så här: ”Implementeringsforskningen och diskussionen om implementering kan ses som ett uttryck för en kritik av kortsiktighet och brist på hållbart utvecklingsarbete. Nya kunskaper, metoder och lösningar behöver i högre grad tillvaratas och integreras i den ordinarie…

Mer information »

Seminarium: Samordnade individuella planer – en väg till samverkan?

2018-11-22, 14:00 - 16:00
Tranholmen konferenslokal, Danderyds socialkontor, Mörby Centrum, plan 6, hiss nr 13 (stora glashissen), Mörby Centrum 6tr,
Mörby centrum, Danderyd 18216 Sverige
+ Google Map

David Matscheck, projektledare i socialpsykiatrifrågor, har studerat aktdokumentation om samordnade individuella planer (SIP) för personer med komplexa behov. Arbetet har utmynnat i en ny FoU-rapport: Samordnade individuella planer – en väg till samverkan? På seminariet presenteras rapportens resultat. Välkommen! Inbjudan som pdf>> Anmälan senast 15 nov i webbformuläret nedan: Mer information och kontakt David Matscheck projektledare socialpsykiatri, FoU Nordost e-post: david.matscheck@founordost.se tfn: 073 662 01 44

Mer information »

Digitaliseringsworkshop 1

2018-11-27, 13:00 - 16:00
Tranholmen konferenslokal, Danderyds socialkontor, Mörby Centrum, plan 6, hiss nr 13 (stora glashissen), Mörby Centrum 6tr,
Mörby centrum, Danderyd 18216 Sverige
+ Google Map

  Observera att denna workshop endast är för personer som fått separat inbjudan via e-post. Kontaktperson Annicka Hedman forskningsledare, med dr e-post: annicka.hedman@founordost.se tfn: 073- 662 01 47

Mer information »

Seminarieserie: Barn-och föräldrasamtal i utredningar vid förekomst av våld eller i andra socialt utsatta familjer

2018-11-28, 09:00 - 12:00
FoU Nordost, Svärdvägen 27
Danderyd, 182 33 Sverige
+ Google Map

År 2015 anmäldes sammantaget 20 800 misshandelsbrott mot barn. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn ökat med 21 procent. Socialtjänsten har till uppdrag att utreda de konsekvenser våldet får för barnen samt att ge adekvat stöd för alla former av social utsatthet. Välkomna till en seminarieserie om pedagogiska metoder för barn- och föräldrasamtal i utredningar – för kunskaps-och erfarenhetsutbyte! Datum: 6 seminarietillfällen: 12/9, 26/9, 10/10, 14/11, 28/11 samt 12/12 Tid: kl. 9 –12, vid samtliga tillfällen Plats: FoU Nordost, Svärdvägen…

Mer information »

Hur ökar man värdet av praktiknära forskning om socialtjänsten?

2018-11-28, 13:00 - 15:00
SBU, St Eriksgatan 117, plan 3
Stockholm, 113 43 Sverige
+ Google Map

Den 28 november 2018 anordnar SBU, i samarbete med Socialstyrelsen, ett kostnadsfritt seminarium som riktar sig till forskare, doktorander och metodintresserade som arbetar inom socialtjänst och liknande. Seminariet behandlar följande områden: Evidensbegreppet och vägen från kunskap till nytta. Vilka är fallgroparna för interventionsforskning och hur kan de undvikas för att öka värdet och användbarheten av forskningsresultaten? Vad behövs för att stärka interventionsforskning om sociala insatser? Hur ser Fortes nya, långsiktiga satsning på tillämpad välfärdsforskning ut och vad innebär det för…

Mer information »

december 2018

Forum för erfarenhetsutbyte – nya arbetssätt som kan underlätta utskrivningsprocessen enligt LUS

2018-12-11, 13:30 - 16:00
Lokal ljusgården, Svärdvägen 21, Svärdvägen 21
Danderyd, 18233
+ Google Map

Forumet vänder sig till alla som är involverade i utvecklingsarbete kring den nya utskrivningsprocessen inom socialtjänst, slutenvård och öppenvård; t.ex. chefer, utvecklingsledare, samordnare, strateger. Representanter för verksamheter i nordostkommunerna presenterar arbetssätt som de infört, eller planerar att införa, för att underlätta arbetet med den nya utskrivningsprocessen. Efter presentationerna hålls Open space-dialoger om frågor relaterat till nya arbetssätt. Följande arbetssätt kommer presenteras av verksamheterna: Trygg hemgång Lokalt rutindokument för patientflöden Koordinator/samordnare på vårdcentral ”Paket” för tidiga hemtjänstinsatser   Kontaktperson: Lina Palmlöf…

Mer information »

Samverkansmöte: IBIC funktionsnedsättning och socialpsykiatri

2018-12-11, 14:00 - 16:00
FoU Nordost, Svärdvägen 27
Danderyd, 182 33 Sverige
+ Google Map

För mer information och kontakt: Marie Söderström processledare äldrefrågor e-post: marie.soderstrom@founordost.se tfn: 073 662 01 49

Mer information »

Seminarieserie: Barn-och föräldrasamtal i utredningar vid förekomst av våld eller i andra socialt utsatta familjer

2018-12-12, 09:00 - 12:00
FoU Nordost, Svärdvägen 27
Danderyd, 182 33 Sverige
+ Google Map

År 2015 anmäldes sammantaget 20 800 misshandelsbrott mot barn. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn ökat med 21 procent. Socialtjänsten har till uppdrag att utreda de konsekvenser våldet får för barnen samt att ge adekvat stöd för alla former av social utsatthet. Välkomna till en seminarieserie om pedagogiska metoder för barn- och föräldrasamtal i utredningar – för kunskaps-och erfarenhetsutbyte! Datum: 6 seminarietillfällen: 12/9, 26/9, 10/10, 14/11, 28/11 samt 12/12 Tid: kl. 9 –12, vid samtliga tillfällen Plats: FoU Nordost, Svärdvägen…

Mer information »
+ Exportera evenemang