Förfrågan om stöd från FoU Nordost

FoU Nordost stödjer nordostkommunerna och Region Stockholm i deras arbete med uppföljning, utveckling och utvärdering inom socialtjänstens verksamhetsområden samt inom närliggande hälso- och sjukvård för äldre personer. Våra fokusområden är för närvarande digitalisering, integration och samverkan, men även uppdrag inom andra områden kan diskuteras.

I detta formulär beskriver du kortfattat en idé där stöd från FoU Nordost önskas. Presentationen utgör underlag för diskussion om möjligheten till vägledning och stöd från FoU Nordost.

Efter att formuläret skickats in återkommer vi inom cirka två veckor.