Filmarkiv 2018

Seminarier, konferenser och intervjuer

2018


IBIC

Seminarium 15 november: Implementering av Individens Behov I Centrum (IBIC) del 1, Emanuel Åhlfeldt

Seminariet är uppdelat i två delar på grund av ett avbrott i filmningen på cirka 10 minuter till följd av tekniska problem. Föreläsningen avslutades med en gruppdiskussion som inte är filmad.


IBIC

Seminarium 15 november: Implementering av Individens Behov I Centrum (IBIC) del 2, Emanuel Åhlfeldt

Seminariet är uppdelat i två delar på grund av ett avbrott i filmningen på cirka 10 minuter till följd av tekniska problem. Föreläsningen avslutades med en gruppdiskussion som inte är filmad.


Samverkan

Seminarium 23 oktober: Utvärdering av samverkan, Maria Flink

Maria Flink, forskare på Karolinska institutet, föreläser om utvärdering av samverkan och vad som är viktigt vid vårdövergångar ur ett brukarperspektiv.