Filmarkiv 2020

Seminarier, konferenser och intervjuer

2020


Digitalisering

Prata med barn – kortintervju 18 sept med
Josefin Bernhardsson FoU Nordost och Sofi Hedman FoU Nordväst

Webbsidan pratamedbarn.nu är ett metodstöd som vänder sig till personer som arbetar med barn inom socialtjänsten. I denna kortfilm berättar Josefin Bernhardsson FoU Nordost och Sofi Hedman FoU Nordväst om projektet och samarbetet med att utveckla webbsidan, vilket bland annat görs genom att inhämta socialarbetares åsikter och tankar om webbsidan i en enkät.
Gå gärna in och svara på enkäten om du vill bidra till utvecklingsarbetet>>


Digitalisering

Seminarium 3 mars: Funktionsupphandling del 1, Jonas Ek

Vid detta seminarium presenterar Jonas Ek, projektledare på RISE, funktionsupphandling som metod med verksamhetsnära exempel. Del 1 handlar om funktionsupphandling som metod. Funktionsupphandling innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för detaljkrav på produkt eller tjänst. Genom att ställa funktionskrav ökar möjligheten att ta tillvara leverantörernas kunskap och främja utveckling av innovativa och kreativa lösningar.


Digitalisering

Seminarium 3 mars: Funktionsupphandling del 2, Jonas Ek

Vid detta seminarium presenterar Jonas Ek, projektledare på RISE, funktionsupphandling som metod med verksamhetsnära exempel.
I del 2 av seminariet ger Jonas Ek exempel på funktionsupphandling i Nacka kommun. Funktionsupphandling innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för detaljkrav på produkt eller tjänst. Genom att ställa funktionskrav ökar möjligheten att ta tillvara leverantörernas kunskap och främja utveckling av innovativa och kreativa lösningar.


Digitalisering

Seminarium 5 februari: Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar 2, Elisabeth Kjellin

Elisabeth Kjellin, projektledare i Västerås stad, presenterar hur Västerås arbetar med VTV-modellen (Välfärdsteknologisk utvärdering). Modellen är framtagen av det danska Teknologiska Institutet och syftar till att stödja en systematisk helhetsutvärdering av välfärdstekniker.


Digitalisering

Seminarium 14 januari: Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar 1, Håkan Cavenius

Håkan Cavenius, forskare på RISE, presenterar metoderna Digitaliseringssnurran och SEROI (Social Environmental Economic Return on Investment). Digitaliseringssnurran är ett webbaserat verktyg som beräknar potentiella effektiviseringsvinster vid införandet av digitala tjänster i kommunal verksamhet, ett och fem år efter implementeringen. SEROI är en analysmetod som stödjer undersökning av ett brett spektrum av effekter kopplat till investeringar i samhällsinnovation, t.ex. digital sådan.


Digitalisering

Seminarium 14 januari: Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar 1, Hanna Broberg Danielsson

Hanna Broberg Danielsson, projektledare Region Kalmar län, berättar om regionens utvecklingsarbete med att ta fram arbetssätt och verktyg för nyttoanalys kopplat till hälso- och sjukvårdens område. Arbetssättet omfattar bland annat att identifiera och kategorisera nyttor, koppla nyttorna till verksamhetsmål samt planera mätning och uppföljning av nyttorna.