Filmarkiv 2019

Seminarier, konferenser och intervjuer

2019


Samverkan

Konferens Trygg hemgång 27 november: Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande, Bettina Meinow

Bettina Meinow, utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum presenterar studien ”Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande – om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse” 2019.


Samverkan

Konferens Trygg hemgång 27 november: Att främja en trygg hemgång från sjukhus, Helena Vidberg

Helena Vidberg, projektledare på Nestor FoU-center presenterar studien ”Att främja en trygg hemgång från sjukhus – En beskrivande studie av två olika Trygg hemgångsmodeller”, 2019.


Samverkan

Konferens Trygg hemgång 27 november: Tillsammans för trygg hemgång , Elisabeth Lauritzen

Elisabeth Lauritzen, projektledare på FOU nu presenterar studien ”Tillsammans för trygg hemgång – Erfarenheter från lärande utvärdering vid uppstart av ny insats för trygg hemgång i Järfälla, 2019.


Systematisk uppföljning

Seminarium 22 oktober: Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning? Mia Ledwith Del.1

Mia Ledwith från SKL ger en introduktion till projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”.


Systematisk uppföljning

Seminarium 22 oktober: Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning? Mia Ledwith Del.2

Mia Ledwith från SKL presenterar projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning” och ber nordostkommunerna berätta om vilka verksamhetssystem de har idag samt eventuella synpunkter på dessa.


Systematisk uppföljning

Seminarium 22 oktober: Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning? Mia Ledwith Del.3

Mia Ledwith från SKL fortsätter presentationen av projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”.


Systematisk uppföljning

Seminarium 22 oktober: Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning? Mia Ledwith Del.4

Mia Ledwith från SKL. Nordostkommunerna ger sina synpunkter på de variabler för uppföljning som SKL tagit fram i projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”.


Systematisk uppföljning

Seminarium 22 oktober: Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning? Marta Nannskog Del.5

Marta Nannskog från SKL presenterar det nya beställarnätverket för socialtjänsten samt hur de planerar att arbeta med upphandlingsfrågor kopplat till verksamhetssystem.


Systematisk uppföljning

Seminarium 22 oktober: Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning? Marta Nannskog Del.6

Marta Nannskog från SKL. Deltagande nordostkommuner ger sina synpunkter på upphandling efter presentationen av det nya beställarnätverket för socialtjänsten.