PowerPoint-presentationer

Seminarium: Juridik och dataskydd vid individbaserad systematisk uppföljning 24 nov 2020

Syfte: Att öka kunskapen om juridik och dataskydd vid individbaserad systematisk uppföljning.

Föreläsare: Manólis Nymark, jurist med bred erfarenhet av IT-rättsliga frågor inom vård och omsorg, om juridik och dataskydd kopplat till behandling av personuppgifter vid individbaserad systematisk uppföljning

Målgrupp: Personer som hanterar personuppgifter vid individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård, t.ex. utvecklingsledare och liknande funktioner, chefer, jurister och dataskyddsombud.

ppt-presentation i pdf-format>>