Omvärldsbevakning

Syftet med FoU Nordosts omvärldsbevakning är att förse våra ägarorganisationer med information om relevant forskning, innovativa arbetssätt och kunskapsstöd som kan utgöra underlag för strategiska beslut.

Från och med augusti 2021 utgår FoU Nordosts omvärldsbevakning från aktuella projekt som vi arbetar med och publiceras i anslutning till projekten, under ”Nyheter” på webbplatsens förstasida samt i våra sociala medier.

Omvärldsbevakning som egen flik under respektive av FoU Nordosts fokusområden tas bort från webbplatsen från och med augusti 2021. Under ”Omvärldsbevakning arkiv” i vänstermenyn hittar du den omvärldsbevakning som gjordes för respektive fokusområde: digitalisering, integration och samverkan perioden januari 2020 – juli 2021.