Omvärldsbevakning

Syftet med FoU Nordosts omvärldsbevakning är att förse våra ägarorganisationer med information om relevant forskning, innovativa arbetssätt och kunskapsstöd som kan utgöra underlag för strategiska beslut.

FoU Nordost har gjort en kartläggning av relevanta källor som utgör grunden för en strukturerad omvärldsbevakning av våra fokusområden digitalisering, integration och samverkan. Vi bevakar bland annat relevant aktuell forskning med fokus på praktiknära forskning- och utveckling, kunskapsunderlag inom nordisk välfärd, nationella evidensbaserade kunskapsstöd, kommunal och regional utveckling samt nationella och regionala satsningar kring våra fokusområden.

Ett urval av information sker löpande och presenteras under respektive fokusområde och i nyhetsflödet på FoU Nordosts webbplats samt i våra sociala medier.