Nytt SIP-material för äldre från SKL

För personer som har behov av insatser från flera aktörer ska en samordnad individuell plan (SIP) upprättas, om personen själv samtycker till det. SIP innebär att kommun och landsting tillsammans ska upprätta en plan och samverka. En SIP ska alltid utgå från individens behov och situation och se till att individen får de insatser och det stöd hen behöver. Nu finns nytt material om SIP för äldre som tagits fram inom projektet Uppdrag psykisk hälsa av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ladda ner materialet nedan:

SIP – för medarbetare inom kommun och landsting>>

SIP – för äldre och anhöriga>>

Mer material och utbildningar kring SIP från SKL:

För att kontinuerligt hålla dig uppdaterad om nya utbildningar och metodstöd, se Uppdrag Psykisk hälsas webbplats: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-aldre/ och gå in under ”Utbildningar och Metodstöd”.