Vad gör FoU Nordost 2024?

I FoU Nordosts förenklade verksamhetsplan kan du läsa om våra fokusområden, pågående projekt och kommande aktiviteter – kort , koncist och enkelt!

Ladda ner FoU Nordosts förenklade VP 2024>>