Filmarkiv

Seminarier

2018


Implementering av Individens Behov I Centrum (IBIC),
Emanuel Åhlfeldt 15 november

Seminariet är uppdelat i två delar på grund av ett avbrott i filmningen på cirka 10 minuter till följd av tekniska problem. Föreläsningen avslutades med en gruppdiskussion som inte är filmad.

Del 1

Del 2

Utvärdering av samverkan, Maria Flink 23 oktober

Maria Flink, forskare på Karolinska institutet, föreläser om utvärdering av samverkan och vad som är viktigt vid vårdövergångar ur ett brukarperspektiv.

Se seminariet här: