Processledning

Vad är processledning?

Processledning syftar till att planera, leda och möjliggöra en arbetsprocess. En processledares uppdrag handlar om att styra och underlätta för en grupp att ta sig från A till B inom en specifik och avgränsad aktivitet. Den huvudsakliga uppgiften är att lyfta fram deltagarnas kompetens och se till att de gemensamt når det uppsatta målet.

Hur vi arbetar

FoU Nordost har kunskap och verktyg att på ett strukturerat sätt utforma och leda möten och processer utifrån olika syften och förutsättningar. Vi använder metoder där deltagarna bidrar aktivt vilket skapar ökad förståelse och ansvarstagande för det gemensamma målet. Detta skapar goda förutsättningar för att lyckas i utvecklings- och förändringsarbeten. Vi erbjuder processledning både för fristående möten/workshops samt för längre arbetsprocesser.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@founordost.se