Medarbetare

Sara Ahrén

tf verksamhetschef/ processledare, auktoriserad socionom

tfn: 073 662 01 42
e-post: sara.ahren@founordost.se

Sara är auktoriserad socionom och har lång yrkeserfarenhet som socialsekreterare, samordnare och chef inom kommunal myndighetsutövande socialtjänst inom individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning samt äldreomsorg. Utöver erfarenhet av socialtjänstens alla verksamhetsområden har Sara även kompetens inom processledning, implementering, samverkansfrågor samt organisations- och verksamhetsutveckling.

Josefin Bernhardsson

forskningsledare, fil. dr i sociologi

tfn: 070 087 02 04
e-post: josefin.bernhardsson@founordost.se

Josefin är fil. dr i sociologi med fördjupad kunskap i kvalitativa metoder. Hon har tidigare haft forskartjänster på både FoU Nordväst och FoU Södertörn där hon huvudsakligen arbetat med att följa implementeringsprocesser, utvärdera insatser samt leda utvecklingsprojekt med fokus på brukarinflytande och barns delaktighet. Josefin har även arbetat som utredare på Barnombudsmannen.

Christofer Lindgren

forskningsledare, fil. dr i statsvetenskap

tfn: 073 662 01 49
e-post: christofer.lindgren@founordost.se

Christofer är fil. dr i statsvetenskap med inriktning mot styrning och organisering i offentlig förvaltning. Han har särskilda kunskaper i frågor rörande implementerings- och förändringsarbeten och har tidigare bland annat forskat om kommuners arbete med tvärgående frågor. Han har även arbetat med integrationsfrågor på Arbetslivsinstitutet, som konsult inom utvärdering och utredning och som samhällsvägledare i Botkyrka kommun. Christofer har fördjupad kompetens inom kvalitativa metoder.

Erica Spång

Processledare

tfn: 073 662 01 47
e-post: erica.spang@founordost.se

Erica är socionom med lång erfarenhet både som socialsekreterare inom individ- och familjeomsorg och som utvecklingsledare med fokus på verksamhetsutveckling inom socialtjänsten. Hon har arbetat aktivt med implementering, utveckling och utbildning av BBIC i flera kommuner, samt samordnat BBIC för nordostkommunerna. Senast kommer Erica från Socialstyrelsen där hon i rollen som e-hälsostrateg har lett projekt med fokus på informationsstruktur inom alla områden i socialtjänsten.