Medarbetare

Lina Palmlöf

verksamhetschef, med. dr

tfn: 070 087 03 35
e-post: lina.palmlof@founordost.se

Lina är doktor i medicinsk vetenskap med en grundexamen i sjukgymnastik. Innan Lina blev verksamhetschef arbetade hon som forskningsledare på FoU Nordost och ägnade sig då främst åt samverkans- och äldrefrågor. Hon har forskningskompetens inom främst kvantitativ metod, epidemiologi, enkätstudier, registerstudier samt erfarenhet av praktiknära forskning och processledning.

Teresa Brandell

kommunikatör

tfn: 070 662 01  45
e-post: teresa.brandell@founordost.se

Teresa har tidigare arbetat som kommunikatör på Stiftelsen Äldrecentrum. Dessförinnan arbetade hon med kommunikation, projekt- och produktionsledning inom förlagsbranschen och har även drivit eget förlag tillsammans med en kompanjon. Teresa är utbildad på Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet med inriktning litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap.

Sara Ahrén

processledare, auktoriserad socionom

tfn: 073 662 01 42
e-post: sara.ahren@founordost.se

Sara är auktoriserad socionom. Efter examen år 2000 har hon arbetat som socialsekreterare, samordnare och chef inom kommunal myndighetsutövande socialtjänst inom individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning samt äldreomsorg. Utöver erfarenhet av socialtjänstens alla verksamhetsområden har Sara även kompetens inom processledning, samverkansfrågor samt organisations- och verksamhetsutveckling. På FoU Nordost arbetar hon med samverkans-, integrations- och digitaliseringsfrågor.

Annicka Hedman

forskningsledare, med. dr

tfn: 073 662 01 47
e-post: annicka.hedman@founordost.se

Annicka är doktor i medicinsk vetenskap och har bland annat forskat om användning av vardagsteknik bland personer med kognitiv svikt. Hon är anknuten till forskargruppen CACTUS  vid Karolinska Institutet. Som forskningsledare på FoU Nordost arbetar hon med digitaliserings- och samverkansfrågor. Annicka har kompetens inom kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, systematisk uppföljning samt processledning. Hon är legitimerad arbetsterapeut med lång klinisk bakgrund främst inom primärvården.

Josefin Bernhardsson

forskningsledare, fil. dr i sociologi

tfn: 070 087 02 04
e-post: josefin.bernhardsson@founordost.se

Josefin är fil. dr i sociologi med fördjupad kunskap i kvalitativa metoder. Hon har tidigare haft forskartjänster på både FoU Nordväst och FoU Södertörn där hon huvudsakligen arbetat med att följa implementeringsprocesser, utvärdera insatser samt leda utvecklingsprojekt med fokus på brukarinflytande och barns delaktighet. Josefin har även arbetat som utredare på Barnombudsmannen.

Christofer Lindgren

forskningsledare, fil. dr i statsvetenskap

tfn: 073 662 01 49
e-post: christofer.lindgren@founordost.se

Christofer är fil. dr i statsvetenskap med inriktning mot styrning och organisering i offentlig förvaltning. Han har särskilda kunskaper i frågor rörande implementerings- och förändringsarbeten och har tidigare bland annat forskat om kommuners arbete med tvärgående frågor. Han har även arbetat med integrationsfrågor på Arbetslivsinstitutet, som konsult inom utvärdering och utredning och som samhällsvägledare i Botkyrka kommun. Christofer har fördjupad kompetens inom kvalitativa metoder.