Medarbetare

Sara Ahrén

Tf verksamhetschef/processledare, auktoriserad socionom

tfn: 073 662 01 42
e-post: sara.ahren@founordost.se

Sara är auktoriserad socionom och har lång yrkeserfarenhet som socialsekreterare, samordnare och chef inom kommunal myndighetsutövande socialtjänst inom individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning samt äldreomsorg. Utöver erfarenhet av socialtjänstens alla verksamhetsområden har Sara även kompetens inom processledning, implementering, samverkansfrågor samt organisations- och verksamhetsutveckling.

Teresa Brandell

kommunikatör

tfn: 073 662 01 45
e-post: teresa.brandell@founordost.se

Teresa har tidigare arbetat som kommunikatör på Stiftelsen Äldrecentrum. Dessförinnan arbetade hon med kommunikation, projekt- och produktionsledning inom förlagsbranschen och har även drivit eget förlag tillsammans med en kompanjon. Teresa är utbildad på Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet med inriktning litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap.

Josefin Bernhardsson

forskningsledare, fil. dr i sociologi

tfn: 070 087 02 04
e-post: josefin.bernhardsson@founordost.se

Josefin är fil. dr i sociologi med fördjupad kunskap i kvalitativa metoder. Hon har tidigare haft forskartjänster på både FoU Nordväst och FoU Södertörn där hon huvudsakligen arbetat med att följa implementeringsprocesser, utvärdera insatser samt leda utvecklingsprojekt med fokus på brukarinflytande och barns delaktighet. Josefin har även arbetat som utredare på Barnombudsmannen.

Christofer Lindgren

forskningsledare, fil. dr i statsvetenskap

tfn: 073 662 01 49
e-post: christofer.lindgren@founordost.se

Christofer är fil. dr i statsvetenskap med inriktning mot styrning och organisering i offentlig förvaltning. Han har särskilda kunskaper i frågor rörande implementerings- och förändringsarbeten och har tidigare bland annat forskat om kommuners arbete med tvärgående frågor. Han har även arbetat med integrationsfrågor på Arbetslivsinstitutet, som konsult inom utvärdering och utredning och som samhällsvägledare i Botkyrka kommun. Christofer har fördjupad kompetens inom kvalitativa metoder.

Ann-Charlotte Frey

Processledare

tfn: 073 662 0147
e-post: ann-charlotte.frey@founordost.se

Ann-Charlotte är legitimerad sjuksköterska, legitimerad arbetsterapeut och har en specialist- och magisterexamen som bildterapeut. Hon har arbetat som chef, verksamhetsutvecklare, projektledare, demensspecialist, universitetslärare, personalutbildare och som examinator för utmärkelsen Svensk Kvalitet som Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) utfärdar. Verksamhetsområden har främst varit äldreomsorg, men även psykiatri och missbruksvård, med särskilt fokus på vård- och omsorg för personer med demenssjukdom och etik- och värdegrundsfrågor.