Filmarkiv 2022

Seminarier, konferenser och intervjuer

2022


Systematisk uppföljning/barn och unga

Webbseminarium: Om systematisk uppföljning inom socialtjänstens öppenvård för barn och unga, del 1, 1 juni 2022

1) Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – individbaserad systematisk uppföljning i Gävleborg
Martina Lindvärn, kvalitetsutvecklare vid Familjeteamet i Söderhamn, och Karin Tillberg Mattsson, forskningsledare vid FoU Välfärd i Region Gävleborg, berättar om sitt gemensamma arbete med att följa upp öppenvårdsinsatser för barn och unga i Gävleborg. Frågor som ställdes i uppföljningen var bland annat: Vilka insatser får Gävleborgs barn och unga inom socialtjänstens öppenvård? Hur kan insatserna följas upp på ett hållbart sätt som bidrar till relevant lokal kunskap? Vilket stöd kan FoU Välfärd ge i det arbetet?


Systematisk uppföljning/barn och unga

Webbseminarium: Om systematisk uppföljning inom socialtjänstens öppenvård för barn och unga, del 2, 1 juni 2022

2) Erfarenheter från Feedback Informed Treatment i Järfälla
Susanna Sjödin och Tomas Ottosson från Familjeenheten i Järfälla berättar om deras mångåriga arbete med Feedback Informed Treatment (FIT). Feedback Informed Treatment är en metod som går ut på att genom kontinuerlig feedback följa upp klientens syn på sin behandling och på relationen mellan sig och behandlaren. När denna information samlas in rutinmässigt kan det användas för att förbättra eller skräddarsy fortsatt behandling.