Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

Tips: Forskardag om socialpsykiatri 11 feb

Tema: Socialpsykiatri i förändring? –25 år efter Psykiatrireformen och sedan … Forskardagen vänder sig till såväl forskare och lärare som personer som arbetar inom socialpsykiatriska verksamheter, handläggare, chefer, personliga ombud, studenter och personer med egen erfarenhet av psykiska problem. Medverkande: docent Alain Topor, docent Katarina Piuva, docent Gunnel Andersson, fil mas. David Matscheck FRI ENTRÉ […]

Se filmerna från seminariet Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning?

Den 22 oktober arrangerade FoU Nordost seminariet Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning? med Mia Ledwith och Martha Nannskog från SKL – nu kan du ta del av filmerna i vårt filmarkiv>> Välfungerande verksamhetssystem är en viktig förutsättning för systematisk uppföljning men systemen ger inte alltid det stöd som behövs. Vid detta seminarium presenterade […]

Seminarietips: The habits of an improver/En förbättrares vanor 5 dec

Hur en djupare förståelse av våra vanor kan hjälpa människor att förbättra sig själva och göra samarbetet kring hälso- och socialvård ännu bättre. med Bill Lucas, professor i lärande Director Center for Real-World Learning, University of Winchester Director Fellowship Learning, The Healthcare Studies Institute, Cambridge universitet På detta seminarium kommer Bill Lucas att beskriva sin […]

Konferenstips: Spel om pengar 4 eller 5 dec 2019

Hur kan vi lokalt förebygga, uppmärksamma och ge stöd/vård till personer med spelproblem och deras anhöriga? Välkomna till en heldagskonferens kring ”Spel om pengar” som är en fortsättning på förra årets välbesökta spelkonferenser som arrangerades av Länsstyrelsen i december 2018. Årets konferenser är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen i Stockholm, Storsthlm, Stockholms universitet och Stockholms stad. […]

Konferenstips: Nationell nätverksträff LOKE 27 nov 2019

I slutet av november är det dags för den årliga nätverksträffen för oss som på ett eller annat sätt arbetar med LOKE-modellen i Sverige. I år vill vi särskilt lyfta fram konkreta verktyg som kan vara användbara för att coacha ett LOKE-arbete från förberedelse till analys. Vi gör det genom att i varje moment under […]

FoU-rapport: Ny arbetsmodell kan ge äldre ökat stöd vid fallförebyggande träning i hemmet

I dagens läge är det framförallt de allra mest sköra äldre med stort vårdbehov som får plats på särskilda boenden. Det leder till att gruppen äldre personer som bor i eget boende med stöd av hemtjänst och vårdinsatser från primärvården ökar. Att förebygga fall kan göra en stor skillnad eftersom det första fallet har en […]

Konferenstips: Socialtjänstforum, tema integration & delaktighet 21–22 nov

Vilken roll spelar socialtjänsten för integration och delaktighet? Vad främjar integration och hälsa bland ensamkommande? Vilka lärdomar kan vi dra av integrationens historia i Norden? Och hur kan vi förbättra delaktighet och samarbete mellan forskning och praktik när det gäller forskningsfrågor? Årets konferenstema Integration & Delaktighet kommer att tolkas i bred bemärkelse. Programmet bjuder på […]