Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

Nyhetsarkiv

IBIC för utförare – utbildningsmaterial publicerat

Flertalet nordostkommuner har önskat stöd i att utbilda utförare i Individens Behov I Centrum (IBIC). Under 2018 bildade FoU Nordost därför en arbetsgrupp som skulle ta fram ett utbildningskoncept kring IBIC riktat till utförare inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och socialpsykiatri. Erbjudande om att delta gick ut till samtliga nordostkommuner och några visade intresse av att delta […]

FoU Nordost söker processledare

FoU Nordost är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker i Stockholms län, tillsammans med Region Stockholm. FoU Nordost verkar för att praktiknära forskning, utvecklingsarbete och implementering av ny kunskap ska utgöra en drivande del inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden, samt inom närliggande hälso- och sjukvård i […]

FoU Nordost lanserar nya arbetssätt

Under 2018 beslutade FoU Nordosts styrgrupp att verksamheten skulle genomgå en omorganisation. Omorganisationen innebär att FoU Nordost går från att vara en expertorienterad organisation mot specifika verksamhetsområden, till att vara en processorienterad samverkans- och stödstruktur för sina ägarorganisationer. FoU Nordosts grunduppdrag är att ge stöd i form av analys och kommunikation av aktuella och framtida […]

Välkomna till lanseringen av webbsidan pratamedbarn.nu

”Prata med barn” är ett metodstöd som vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten. Här får du svar på vanliga funderingar som socialarbetare har om barnsamtal samt konkreta tips, checklistor och övningar som kan användas både individuellt och i arbetsgrupper. Metodstödet är framtaget av FoU Södertörn i samarbete med socialarbetare […]

FoU Nordost söker forskningsledare

FoU Nordost är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker i Stockholms län, tillsammans med Region Stockholm. FoU Nordost verkar för att praktiknära forskning, utvecklingsarbete och implementering av ny kunskap ska utgöra en drivande del inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden, samt inom närliggande hälso- och sjukvård i […]

Symposium om eHälsa – mobilapp som stöd till närstående som vårdar person med demens hemma

Välkommen till ett symposium där närståendes roll som vårdare av äldre och hur de bäst kan stödjas kommer att diskuteras. Symposiet kommer att ge ett internationellt perspektiv på temat och informera om hur en ny mobilapp, m-health, skulle kunna utgöra ett stödverktyg. Datum och tid: 16 maj 2019, kl. 13.00–16.00 Plats: Rum 104, Alfred Nobels […]

Introduktionskurs i att göra en systematisk översikt

SBU hälsar medarbetare på institutioner inom funktionshinderområdet och socialt arbete samt verksamhetsutvecklare inom regioner/landsting/kommuner liksom FoU-enheter välkomna till en tvådagarskurs, 15–16 oktober 2019. På kursen går man igenom stegen i hur man gör en systematisk översikt – alltifrån frågeställningar, PICO och litteratursökning till syntes och tillförlitlighet. Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Delar av litteraturen är […]