Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

FoU Nordost söker processledare

FoU Nordost är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vaxholm och Österåker i Stockholms län, tillsammans med Region Stockholm. Danderyds kommun är huvudman för verksamheten och har arbetsgivaransvar. FoU Nordost verkar för att praktiknära forskning, utvecklingsarbete och implementering av ny kunskap ska utgöra en drivande del inom socialtjänstens samtliga […]

Webbinarietips Stockholms universitet: Om ekonomiskt bistånd 19 januari

Under detta webbinarium kommer du att få lyssna till forskarpresentationer om socialarbetares bedömningar av ekonomiskt bistånd. Hur bedömningar skiljer sig mellan olika handläggare och över tid, betydelsen av klienternas kön och etnicitet samt vilka förändringar införandet av automatiserat beslutsstöd har för arbetet är några av de frågor som kommer att behandlas (se Program för en […]

Ny rapport från Nestor FoU-center om kommuners digitala tjänster i förhållande till äldre personer

I december 2021 släppte FoU Nordosts FoU-kollega Nestor FoU-center rapporten Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – Kommunens perspektiv, som har skrivits mot bakgrund av att äldre personer riskerar att bli exkluderade när allt fler samhällsfunktioner digitaliseras. Rapporten bygger på intervjuer med bibliotekarier, biståndshandläggare, personer på kontaktcenter och på kommunikationsenheter. Här ställs […]

Tips inspirationsdag SKR 6 april: Individbaserad systematisk uppföljning som stöd för kunskaps- och verksamhetsutveckling i äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård – Save the date!

Hur vet vi om de stöd och den vård vi ger till äldre gör någon skillnad? Hur kan insamlad data i kvalitetsregistren användas för verksamhetsutveckling? Hur kan strukturerad dokumentation med Individens behov i centrum, IBIC, användas för uppföljning och kunskapsutveckling? Detta är några av de frågor som lyfts under dagen. I en kunskapsbaserad socialtjänst använder […]

Aktuellt på FoU Nordost – läs om vad som är på gång i vårt nyhetsbrev!

I FoU Nordosts nyhetsbrev kan du ta del av pågående projekt och kommande aktiviteter. Denna gång kan du läsa om: Nylansering av metodstödet Prata med barn och socialtjänsten och det digitala utanförskapet – se de filmade presentationerna från FoU Nordvästs socialtjänstdag! Trygg uppväxt blir en del av forskningsprogrammet Connected children. Hur skapar man på bästa […]

Färsk rapport från Nestor FoU-center om hälso- och sjukvård på särskilt boende

FoU Nordosts FoU-kollega Nestor FoU-center kom nyligen ut med rapporten ”För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende Del 1: Gapet mellan uppdrag, resurser och äldres behov” av projektledarna Linda Nyholm och Ingeborg Björkman på Nestor FoU-center. Rapporten handlar om hälso- och sjukvård på särskilt boende (säbo) och där framkommer bl.a. att […]

FoU Nordost söker ny verksamhetschef

FoU Nordost ägs från och med 2022 av de nordostliga Stockholmskommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vaxholm och Österåker, tillsammans med Region Stockholm. Danderyds kommun är huvudman och vi håller till vid Mörby Centrum, Svärdvägen 27. FoU Nordost verkar för att praktiknära forskning, utvecklingsarbete och implementering av ny kunskap ska utgöra en drivande del inom socialtjänst. […]