Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

Aktuellt inom integration!

Läs om det senaste inom integration genom FoU Nordosts omvärldsbevakning – vi tipsar om relevant forskning, innovativa arbetssätt och kunskapsstöd med mera. Denna gång kan du läsa om: Migranters möte med svensk hälso- och sjukvård Gigjobb ingen dörröppnare för invandrare Coronakrisens påverkan på socialtjänsten – april t.o.m. september 2020 Till omvärldsbevakning integration>>

Tips: Vill du forska i socialtjänsten? Sök till forskarskolan senast 1 mars 2021

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är en del av en tioårig satsning på välfärdsforskning Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) ansvarar för ett statligt finansierat tioårigt forskningsprogram inom tillämpad välfärdsforskning. Syftet med programmet är att stärka långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden. Vem kan söka? Grundkriterierna för antagning är dels en anställning […]

Disputationstips KI 22 jan: Användning av vardagsteknik bland äldre med och utan demens

Fokus för Sophie Gabers avhandling ”The participation of older people with and without dementia in public space, through the lens of Everyday Technology use” är att skapa insikter om delaktighet i det offentliga rummet hos äldre med eller utan demens, i relation till deras användning av vardagsteknik. Vi möter ständigt vardagsteknik i vårt vardagliga liv: […]

Ny FoU-rapport: Att informera nyanlända – en kartläggning av arbetet i mottagandeteam och socialtjänst

Många nyanlända flyktingar har ett stort behov av information och vägledning under de första åren i Sverige. Den kommunala mottagandeverksamheten och socialtjänsten har under denna tid en viktig roll för att underlätta nyanländas inträde i det svenska samhället. Man finns tillhands för att hjälpa individen att förstå hur vägen framåt ser ut, ge praktiskt stöd […]

Aktuellt på FoU Nordost – läs om vad som är på gång i vårt senaste nyhetsbrev!

I  FoU Nordosts nyhetsbrev kan du ta del av våra pågående projekt och kommande aktiviteter. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Anmäl din e-postadress här>>

Ta del av PowerPoint från webbseminariet om funktionshinderfrågor 7 dec!

FoU Nordost var medarrangör till ett webbinarium om funktionshinderfrågor som hölls 7 december, då flera forsknings- och utvecklingsenheter samt kompetenscentra som på olika sätt arbetar med funktionshinderfrågor (inom socialtjänst och hälso- och sjukvård) i Stockholms län gick ihop för att skapa en länsövergripande dialog. Arrangörer var Forum Carpe, FoU Nordost, FOU nu, Stiftelsen Stockholms läns […]

Ny FoU-rapport: Utvärdering av samverkansmodellen Trygg uppväxt i Lidingö

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga är viktigt för att förebygga och ge stöd vid en ogynnsam utveckling. Rapporten Mot en tryggare uppväxt? Utvärdering av implementering av Trygg uppväxt i Lidingö stad 2019–2020 är en utvärdering av pilotimplementeringen av modellen ”Trygg uppväxt” i Lidingö stad. Trygg uppväxt är en lokal variant av den […]