Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

Stor uppslutning kring delaktighet och digitalisering

När FoU Nordost och övriga FoU-enheter i Stockholms län bjöd in till dialogforum om delaktighet och digitalisering blev gensvaret stort. Nu skapas ett regionalt nätverk för dessa frågor. För en månad sedan bjöd FoU Nordost, FoU Nordväst och FoU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, tillsammans med forskningsgruppen CACTUS vid Karolinska institutet, in […]

Aktuellt på FoU Nordost – läs om vad som är på gång i vårt senaste nyhetsbrev!

I FoU Nordosts nyhetsbrev kan du ta del av pågående projekt och kommande aktiviteter. Läs nyhetsbrevet här>> Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Anmäl din e-postadress här>>

Ny FoU-rapport: Att göra det osynliga synligt – Erfarenheter av att samverka i samband med äldres utskrivning från slutenvård under coronapandemin

När äldre personer skrivs ut från slutenvården finns ofta behov av både vård- och omsorgsinsatser i hemmet. Samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommun är i dessa fall en viktig länk för att få vård- och omsorgskedjan att fungera väl, och 2018 blev denna samverkan lagstadgad i form av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten […]

Tips FoU-Café FOU nu: Digitala träffpunkter för äldre 3 juni

Välkommen till FoU-café med erfarenhetsutbyte kring digitala aktiviteter och träffar för äldre! Pandemin ledde till att flera kommuner ställt om sitt arbete och började söka former för digitala aktiviteter och träffar för äldre. Vad kan vi lära av erfarenheterna hittills? Vad vill vi ta med oss även då det går att träffas fysiskt igen? Var […]

Forskningsmedel till äldrefouernas samarbetsprojekt SAMSAS!

Projektet SAMSAS – Samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre har beviljats ett forskningsanslag på strax över fem miljoner kronor av FORTE. Projektet, som kommer att pågå i fyra år, är ett samarbete mellan Stockholms läns FoUer med äldreinriktning, FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Befolkningen i Sverige blir […]

Zoominarietips KFi: Samverkan för integration – en empirisk studie av Askimsviken 21 maj

Seminariet behandlar ett samverkansprojekt mellan flera kommunala och statliga aktörer vars syfte var att skapa en bra och effektiv integration av nyanlända. Det visade sig dock att samverkan hade sina utmaningar. Under seminariet behandlas bland annat vilka utmaningarna är, hur de kan hanteras och hur arbetet kan organiseras. Efter långa diskussioner beslutades det 2017 att […]

Nytt samarbetsprojekt: Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället

Fem FoU-enheter i Stockholms län har inlett ett arbete om delaktighet i det digitaliserade samhället. I detta projekt samarbetar FoU Nordost med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, FoU Nordväst , FOU nu, Nestor FoU-center och forskargruppen CACTUS från Karolinska Institutet. Målet är att uppmärksamma konsekvenserna av digitaliseringen och hur den påverkar invånarnas möjlighet till delaktighet. Vi vill verka för ökad […]