Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

FoU Nordost-nytt – läs om vad som är på gång i vårt nyhetsbrev!

I FoU Nordosts nyhetsbrev kan du ta del av våra aktuella aktiviteter och projekt. Denna gång kan du bland annat läsa om: Välkommen till FoU Nordosts dialogdag Ny medarbetare på FoU Nordost Har du anmält dig till FoU Nordosts workshopserie om implementering i höst? Välkommen till Samverkansforum LUS 19 september Dialogforum kvalitets- och verksamhetsutveckling – […]

Första omgången av workshopserien om individbaserad systematisk uppföljning (ISU) klar!

Tre grupper från olika verksamheter i Norrtälje och Vaxholm har nu avslutat vår pilotomgång av workshopserien om ISU och genomfört sina uppföljningsprojekt med goda resultat. Deltagarna har varit nöjda med stödet och vi ser fram emot nästa omgång som startar våren 2024. Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta Josefin Bernhardsson, josefin.bernhardsson@founordost.se eller Sara […]

Stockholms Demensdag 21 sept – Save the date!

21 sept är Stockholms Demensdag är tillbaka! För att ge plats åt fler deltagare kommer Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i år att ha samma halvdagsprogram under förmiddag och eftermiddag – välj det som passar dig bäst! De bjuder på föreläsningar om frontallobsdemens, tidig diagnostik, Parkinsondemens, Lewykroppsdemens och att få en demensdiagnos som […]

Ny rapport från Nestor FoU-center: För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende, del 2

Den här rapporten är den andra delen i Nestors intervjustudie om hälso- och sjukvård på särskilt boende (säbo). Här beskrivs hur den hälso- och sjukvård som erbjuds på säbo fungerar och vad som skulle kunna förändras för att bibehålla och öka de äldres hälsa. Studien bygger på intervjuer med personer som bor på säbo, anhöriga […]

Konferenstips AllAgeHub: Digital slutkonferens 30 maj

AllAgeHub bjuder in till slutkonferens 30 maj. Efter flera år i projektform med fokus på tester av välfärdsteknik och med finansiärerna Vinnova, Västra Götalandsregionen och 13 medlemskommuner i Göteborgsregionen (GR) går arbetet snart in i en ny fas. På konferensen kommer man att ”knyta vi ihop säcken”, rapportera vad man har uppnått i projektet, delge […]

Webbinarietips SKR: Digitalt stöd inom funktionshinderverksamheten 16 maj

Vilket digitalt stöd och välfärdsteknik används och har utvecklats inom funktionshinderverksamheten i landet? Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar ett webbseminarium där flera kommuner berättar om sina digitala lösningar som har utvecklats för och tillsammans med brukarna och verksamheten. De digitala lösningarna skapar ökad självständighet för de enskilda och effektiviserar arbetet. Datum och tid: 16 […]

Utbildningstips CES: Metodstöd i implementering för faciliterare HT 2023

Du har väl inte missat att anmäla dig till utbildningen Metodstöd i implementering för faciliterare som ges av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) hösten 2023? Under hösten 2023 erbjuder Enheten för implementering och utvärdering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) ett kostnadsfritt metodstöd i implementering för faciliterare. Utbildningen ger deltagarna verktyg för att […]