Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

Nyhetsarkiv

Esthers släktträff – nationell konferens om äldres hälsa 9 okt 2019

Den 9 oktober anordnas Esthers släktträff i Karlstad, en nationell konferens om äldres hälsa i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare. Tillsammans möjliggör vi en god, nära och trygg vård och omsorg – ett gott liv för Esther! Välkommen till en inspirerande dag med seminarier, workshops och utställningar som ger aktuell kunskap om personcentrering och […]

Klokboken för seniorbostäder – ny webbplats

Är du involverad i projekt som handlar om att bygga nya seniorbostäder? Då är den nya webbplatsen Klokboken för seniorbostäder något du kan ha nytta av. Klokboken är full av tips, idéer och inspiration för byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra som är intresserade av bostäder för seniorer. Innehållet i Klokboken baseras på ett projekt […]

IBIC för utförare – utbildningsmaterial publicerat

Flertalet nordostkommuner har önskat stöd i att utbilda utförare i Individens Behov I Centrum (IBIC). Under 2018 bildade FoU Nordost därför en arbetsgrupp som skulle ta fram ett utbildningskoncept kring IBIC riktat till utförare inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och socialpsykiatri. Erbjudande om att delta gick ut till samtliga nordostkommuner och några visade intresse av att delta […]

FoU Nordost söker processledare

FoU Nordost är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker i Stockholms län, tillsammans med Region Stockholm. FoU Nordost verkar för att praktiknära forskning, utvecklingsarbete och implementering av ny kunskap ska utgöra en drivande del inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden, samt inom närliggande hälso- och sjukvård i […]

FoU Nordost lanserar nya arbetssätt

Under 2018 beslutade FoU Nordosts styrgrupp att verksamheten skulle genomgå en omorganisation. Omorganisationen innebär att FoU Nordost går från att vara en expertorienterad organisation mot specifika verksamhetsområden, till att vara en processorienterad samverkans- och stödstruktur för sina ägarorganisationer. FoU Nordosts grunduppdrag är att ge stöd i form av analys och kommunikation av aktuella och framtida […]

Välkomna till lanseringen av webbsidan pratamedbarn.nu

”Prata med barn” är ett metodstöd som vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten. Här får du svar på vanliga funderingar som socialarbetare har om barnsamtal samt konkreta tips, checklistor och övningar som kan användas både individuellt och i arbetsgrupper. Metodstödet är framtaget av FoU Södertörn i samarbete med socialarbetare […]

FoU Nordost söker forskningsledare

FoU Nordost är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker i Stockholms län, tillsammans med Region Stockholm. FoU Nordost verkar för att praktiknära forskning, utvecklingsarbete och implementering av ny kunskap ska utgöra en drivande del inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden, samt inom närliggande hälso- och sjukvård i […]