Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

Rapport från Delmi om posttraumatisk stress och social tillit hos flyktingar

Effekten av krig: Posttraumatisk stress och social tillit hos flyktingar 2020:3 (Hall och Kahn 2020) I en ny rapport från Delegationen för migrationsstudier (Delmi) undersöks hur upplevelsen av trauma påverkar flyktingars psykiska hälsa och sociala tillit, samt värdlandets roll för utvecklandet av posttraumatisk stress och social tillit. Resultaten visar att flyktingar som bor i Sverige […]

Seminarietips SKR: Digitalisering av socialtjänsten 9 juni

Vad gör de nationella aktörerna och vad kan kommunerna själva göra? Hur samverkar kommuner och leverantörer idag för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter? Tid: 9 juni 2020 10.00 – 16.00 Plats: Webbsänds Ort: Stockholm Arrangör: Sveriges kommuner och regioner (SKR) Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare, strateger och andra som arbetar med eller är intresserade av digitalisering. Kostnad: […]

Läs om det senaste inom digitalisering!

Nu kan du ta del av det senaste inom digitalisering genom FoU Nordosts omvärldsbevakning – vi tipsar om relevant forskning, innovativa arbetssätt och kunskapsstöd med mera. Till omvärldsbevakning digitalisering>>

Hur stödja upphandling av digitala produkter? Ta del av sammanfattande presentation med tal

I slutet av februari 2020 publicerade FoU Nordost rapporten Hur stödja upphandling av digitala produkter? En kartläggning av metoder inom offentlig sektor. Nu kan du ta del av en kort sammanfattning av rapporten via en presentation med tal. Sammanfattande presentation med tal>> (öppnas i Windows media player) Ladda ner rapporten>> Den 3 mars arrangerade FoU […]

Lättillgängliga instruktionsfilmer om hygienrutiner och skyddsutrustning för personal inom LSS-verksamheter

Nu finns nyligen framtagna instruktionsfilmer om både basala hygienrutiner och om skyddsutrustning för personal inom LSS-verksamheter med flera. Kunskap om basala hygienrutiner och smittskydd är en viktig del av arbetet i verksamheter som ger stöd och service enligt LSS och inom Socialpsykiatri. Rutinerna är till för att skydda de som tar emot stöd och alla […]

Digitalisering – nu kan du kan du se det filmade seminariet om funktionsupphandling!

Jonas Ek, projektledare på RISE, presenterar funktionsupphandling som metod med verksamhetsnära exempel. Funktionsupphandling innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för detaljkrav på produkt eller tjänst. Genom att ställa funktionskrav ökar möjligheten att ta tillvara leverantörernas kunskap och främja utveckling av innovativa och kreativa lösningar. Se filmen i FoU Nordosts filmarkiv>>

Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar – ta del av sammanfattande presentation med tal

I december 2019 publicerade FoU Nordost rapporten Hur utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv? En kartläggning av metoder som används i offentlig sektor. Nu kan du ta del av en kort sammanfattning av rapporten via en presentation med tal. Sammanfattande presentation med tal>> (Spelas upp i Windows Media Player) Ladda ner rapporten>> Den 14 och […]