Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

Danderyds utbildningar för att öka nyanländas digitala kompetens – ett viktigt stöd för att komma in i samhället

Sedan 2021 har Stockholms nordostkommuner tillsammans med FoU Nordost samarbetat för att se över hur man kan förbättra stödet till nyanlända i digitala frågor. I en filmad kortintervju berättar Anna Gezelius, integrationshandläggare Danderyds kommun, och Christofer Lindgren, forskningsledare FoU Nordost, om de utbildningar för att öka nyanländas digitala kompetens som ges i Danderyd och om […]

Vad gör FoU Nordost 2023? Få överblick i vår förenklade verksamhetsplan!

I FoU Nordosts förenklade verksamhetsplan kan du läsa om våra fokusområden, pågående projekt och om ett urval av aktiviteter 2023 – kort, koncist och enkelt! Ladda ner FoU Nordosts förenklade VP>>

Nationellt kompetenscentrum anhöriga: Koordinatorstöd stärker föräldrar i föräldraskapet

(Referat från artikel ”Koordinatorstöd stärker föräldrar i föräldraskapet” på Nationellt kompetenscentrum anhöriga:s webbplats 2022-12-16) Koordinatorns roll På Anhörigriksdagen 9–10 november 2022 berättade Mona Pihl, möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), om projektet ”Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”, som avslutades 2021, och de positiva effekter koordinatorstödet har fått för de familjer och kommuner […]

Nytt från FoU Nordost – läs om vad som är aktuellt i vårt nyhetsbrev!

Denna gång kan du bland annat läsa om: Vad gör FoU Nordost 2023 – förenklad verksamhetsplan ger överblick Vill du arbeta för en kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänst, vård och omsorg? FoU Nordost söker en processledare Workshop: Processutvärdering som verktyg för kvalitetsutveckling 27 januari kl. 10–12 Ny FoU-rapport: Nyanländ i det digitaliserade samhället Connected Children på […]

Ny socialtjänstlag verkar dröja till 2024

På ett livesänt seminarium om socialtjänsten 7 december, som arrangerades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Akademikerförbundet SSR, Föreningen Sveriges socialtjänstchefer, fackförbundet Vision och Bris, meddelade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall att det kommer att dröja fram till 2024 innan det kommer ett lagförslag till ny socialtjänstlag. Hon menade att många delar behöver vägas in för […]

FoU Nordost söker en processledare

FoU Nordost är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vaxholm och Österåker i Stockholms län, tillsammans med Region Stockholm. FoU Nordost verkar för att praktiknära forskning, utvecklingsarbete och implementering av ny kunskap ska utgöra en drivande del inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden, samt inom närliggande hälso- och sjukvård i Region […]

Ny FoU-rapport: Nyanländ i det digitaliserade samhället

Vi lever i ett samhälle som digitaliseras i rekordfart, vilket ställer höga krav på nyanlända invånare. Att kunna hantera digitala lösningar är en nästan avgörande faktor för att kunna få egenmakt över sitt liv i Sverige, för att få tillgång till samhällstjänster och samhällsinformation på lika villkor och för att kunna göra informerade val om […]