Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

Webbinarietips KI 10 nov: Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder

KI:s resursgrupp för äldres hälsa under Covid-19 bjuder in till ett lunchwebbinarium där framstående äldreomsorgsforskare från Norge, Danmark och Sverige presenterar och diskuterar Covid-19 pandemin i relation till äldreomsorgens organisering i respektive land. Prof. Mia Vabø Oslo Storstadsuniversitet (Oslomet) Norge, prof. Tine Rostgaard Stockholms Universitet Sverige samt Roskilde Universitet, Danmark, prof. emeritus Marta Szebehely Stockholms […]

Läs om det senaste inom digitalisering!

Några ämnen i denna omvärldsbevakning är: Vardagsteknologi för att öka välmående hos personer med demenssjukdom Internetanvändning hos svenskar med funktionsnedsättning e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020 Nationellt nätverk för nyttorealisering Vi tipsar om relevant forskning, innovativa arbetssätt och kunskapsstöd med mera. Till omvärldsbevakning digitalisering>>

Webbinarietips SKR 9 nov: Informationssäkerhet och dataskydd inom socialtjänsten

Innehåll Socialtjänsten hanterar dagligen känslig information som enligt lag måste vara skyddad och hanteras på ett säkert sätt. Ansvaret för att informationen hanteras rätt ligger på respektive verksamhet, och det är också där kunskapen finns kring de egna processerna, vilken information som hanteras var och hur. Under en webbsänd utbildningsdag kan man ta del av […]

FoU Nordost söker forskningsledare – ansökningstiden förlängd till 28 okt!

Om arbetsplatsen FoU Nordost är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker i Stockholms län, tillsammans med Region Stockholm. FoU Nordost verkar för att praktiknära forskning, utvecklingsarbete och implementering av ny kunskap ska utgöra en drivande del inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden, samt inom närliggande hälso- och […]

Ny medarbetare – Natalia Kotova!

Natalia Kotova är fil. dr i molekylär genetik och började arbeta på FoU Nordost i oktober. Hon har erfarenhet av att jobba som forskare, handläggare, forskningsrådgivare, samverkansledare för partnerskapet med Region Stockholm och som projektledare på olika universitet (Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan). Hon har också arbetat som risk- och nyttovärderare på […]

Webbinarietips CES/KI 4 nov: Att gå från evidens till praktik: När har vi tillräcklig evidens?

Hur avgör vi när vi har tillräcklig evidens för att genomföra folkhälsointerventioner och olika ansatser för att implementera evidensbaserade förebyggande metoder? Onsdag 4 november bjuder Institutionen för global folkhälsa, vid Karolinska Institutet (KI), i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), in till ett webbinarium om att gå från evidens till praktik. Webbinariet ingår […]

Nestor FoU-center söker deltagare knutna till IBIC till en enkätstudie

Nestor FoU-center genomför just nu en enkätstudie tillsammans med Uppsala universitet kring Individens behov i centrum (IBIC) och hur denna modell införs i Sveriges kommuner. Med anledning av detta söker de personer som vill delta i enkätundersökningen – främst processledare eller projektledare för IBIC eller andra personer med god inblick i implementeringen av IBIC. Syftet […]