Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

Inbjudan till utbildning RFSU: Arbeta med sexuell hälsa inom familjehemsvården

Hur kan du som familjehemssekreterare och barnsekreterare prata om sexualitet, kroppen och relationer med familjehem och placerade unga? Utbildningen ger dig kunskap om aktuell forskning om ungas sexuella hälsa med fokus på normer, kropp och lust, ömsesidighet och relationer samt sexuell utsatthet. Du kommer att få konkreta exempel på hur du kan samtala med unga […]

Konferens RFMA: Förstärkta insatser för unga med begynnande eller pågående missbruk – handlingsplan och konkreta insatser

Den 14 december 2018 antog Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse en handlingsplan mot missbruk och beroende bland unga, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer mellan 13–29 år. Handlingsplanen ska fungera både som underlag för beslut och utvecklingsarbete. Följande huvudområden behandlas: Synen på missbruk Lättillgänglighet Tidig upptäckt och tidiga […]

Spel om pengar – heldagskonferens

SPEL OM PENGAR – Hur kan vi lokalt förebygga, uppmärksamma och ge stöd/vård till personer med spelproblem och deras anhöriga? Chefer och medarbetare i Stockholms län är välkomna TILL EN HELDAGDSKONFERENS KRING SPEL OM PENGAR BOKA IN DEN 4 ELLER 5 DECEMBER 2019! Välkomna till en heldagskonferens kring ”Spel om pengar” som är en fortsättning […]

Esthers släktträff – nationell konferens om äldres hälsa 9 okt 2019

Den 9 oktober anordnas Esthers släktträff i Karlstad, en nationell konferens om äldres hälsa i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare. Tillsammans möjliggör vi en god, nära och trygg vård och omsorg – ett gott liv för Esther! Välkommen till en inspirerande dag med seminarier, workshops och utställningar som ger aktuell kunskap om personcentrering och […]

Klokboken för seniorbostäder – ny webbplats

Är du involverad i projekt som handlar om att bygga nya seniorbostäder? Då är den nya webbplatsen Klokboken för seniorbostäder något du kan ha nytta av. Klokboken är full av tips, idéer och inspiration för byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra som är intresserade av bostäder för seniorer. Innehållet i Klokboken baseras på ett projekt […]

IBIC för utförare – utbildningsmaterial publicerat

Flertalet nordostkommuner har önskat stöd i att utbilda utförare i Individens Behov I Centrum (IBIC). Under 2018 bildade FoU Nordost därför en arbetsgrupp som skulle ta fram ett utbildningskoncept kring IBIC riktat till utförare inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och socialpsykiatri. Erbjudande om att delta gick ut till samtliga nordostkommuner och några visade intresse av att delta […]

FoU Nordost söker processledare

FoU Nordost är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker i Stockholms län, tillsammans med Region Stockholm. FoU Nordost verkar för att praktiknära forskning, utvecklingsarbete och implementering av ny kunskap ska utgöra en drivande del inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden, samt inom närliggande hälso- och sjukvård i […]