Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

FoU Nordost kvalitetsgranskar och kommenterar systematisk översikt om terapeutiska insatser för demenssjuka i samverkan med Äldrecentrum och SBU

Under 2019 har FoU Nordost i samverkan med Äldrecentrum och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i ett pilotprojekt testat förutsättningarna för bildandet av en regional STA-organisation. STA står för Social Technology Assessment vilket innebär utvärdering av sociala interventioner. Medarbetare från FoU Nordost och Äldrecentrum har tillsammans med projektledare från SBU ingått i […]

Tips: Digin – en nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet 26 maj 2020

Digin är en kostnadsfri nätverksdag för dig som arbetar inom offentlig sektor. Syftet är att erbjuda en plattform för gemensamma frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Fokus kommer att ligga på erfarenhetsutbyte, vägledning och inspiration. Utöver nätverksdagen kommer information, inspiration och nätverkstillfällen erbjudas både före och efteråt. Var: Norra Latin/City Conference Center, […]

Ny medarbetare – Anneli Muhr!

Sedan i mitten av februari arbetar Anneli Muhr som processledare på FoU Nordost. Anneli är doktor i socialt arbete och har en bakgrund som socionom. Hon har arbetat praktiskt i socialtjänsten, men främst med utrednings- och forskningsarbete särskilt inom arbetsmarknads- och försörjningsområdet kopplat till migration. På FoU Nordost arbetar hon med migrationsfrågor. Läs mer>> I […]

Filmad föreläsning med Elisabeth Kjellin från digitaliseringsseminariet 5 februari!

Nu kan du se den filmade föreläsningen med Elisabeth Kjellin, projektledare i Västerås stad, från seminariet Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar (2) 5 februari i FoU Nordosts filmarkiv. Elisabeth Kjellin presenterar hur Västerås arbetar med VTV-modellen (Välfärdsteknologisk utvärdering). Modellen är framtagen av det danska Teknologiska Institutet och syftar till att stödja en […]

Tips: Socionomdagen på Södertörns högskola 11 mars, tema: våld

Södertörns högskola bjuder in socionomer, socionomstudenter och verksamma inom socialt arbete till en fullspäckad och inspirerande dag kring temat Våld. Under dagen kommer både forskare och verksamma inom socialt arbete att ta sig an temat och ge intressanta inslag om våldet och dess olika aspekter. FoU Nordost kommer att delta med ett informationsbord om webbsidan […]

Ny FoU-rapport: Hur stödja upphandling av digitala produkter?

Under 2018 startade FoU Nordost upp digitalisering som nytt fokusområde. En arbetsgrupp med representanter från FoU Nordosts ägarorganisationer, de sju nordostkommunerna i Stockholms län och Region Stockholm, har genom en workshopprocess tillsammans med FoU Nordost prioriterat utvecklingsområden som ansågs viktigast att arbeta vidare med tillsammans. Ett prioriterat utvecklingsområde handlade om att utveckla upphandlingsprocessen med målsättningen […]

Föreläsningstips: Öppna föreläsningar om demenssjukdom 21 april

Arrangörer: Svenskt Demenscentrum, Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset Datum och tid: 21 april kl. 13.00–17.00 Plats: Sune Bergströms aula, Nya Karolinska sjukhuset, Solnavägen 30 Föreläsningarna är kostnadsfria. Anmälan: www.demenscentrum.se/oppna-forelasningar2020 För mer information: tel: 08-690 58 36 Se program (pdf)>>