Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

Utbildningstips SKR: Att använda Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning 21–22 sept

SKR bjuder in till en digital utbildning i att använda Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning (ISU). Utbildningen består av två workshops á tre timmar fördelat över två dagar. Genomgångar med praktiska övningar i Excel varvas med tid för eget arbete och frågor. Datum och tid: 21 september kl. 13.00–16.00 och 22 september kl. […]

Aktuellt på FoU Nordost – läs om vad som är på gång i vårt nyhetsbrev!

Denna gång kan du läsa om: FoU Nordost har fått två nya medarbetare Välkommen till FoU Nordosts dialogdag 22 september! Samverkansforum LUS: Kommunikation i samverkan – erfarenheter från Lifecare SP Täby kommun deltar i nystartat forskningsprojekt om coronapandemins inverkan på stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning Stort intresse för webbseminarium om systematisk uppföljning […]

Konferenstips Folkhälsomyndigheten: Koll på psykisk hälsa – i tider av förändring 1 sept

1 september 2022 arrangerar Folkhälsomyndigheten en konferens om psykisk hälsa: ”Koll på psykisk hälsa – i tider av förändring”. Få en bild av det psykiska hälsoläget och hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för en god psykisk hälsa för alla. Datum och tid: 1 september kl. 10.00–15.00 Plats: World Trade Center, Stockholm. Förmiddagens pass […]

Utbildningstips Vårdgivarguiden: Användning av IT-stödet Lifecare SP i samband med samordnad planerad utskrivning (SPU)

På Vårdgivarguidens webbplats finns information, utbildningar och utbildningsmaterial om  processen för samordnad planerad utskrivning (SPU) och IT-stödet Lifecare SP. De rekommenderar samtliga som ska arbeta i Lifecare SP att läsa de rutin- och metodstöd som passar för verksamheten innan att man tar del av utbildningsmaterialet. Detta för att få förståelse för var i processen för […]

Ny rapport från Nestor FoU-center om förutsättningar för lärande i hemtjänst under coronapandemins första år

Nestor FoU-centers nya rapport ”I skuggan av coronaviruset – En studie om förutsättningar för lärande i hemtjänst under pandemins första år” bygger på enkäter och gruppintervjuer med chefer och medarbetare inom hemtjänst i södra Stockholm. I studien framgår att lärandet under denna period i princip handlade om att hantera stora informationsflöden från myndigheter som skulle […]

Socialstyrelsen: Behandling i familj rekommenderas för barn med hög risk att begå brott

Socialstyrelsen har i nyhetsflödet på sin webbplats skrivit om en behandlingsmetod för barn som bedöms löpa hög risk att begå brott (3/5-2022 www.socialstyrlesen.se). Det handlar om att det ofta är bättre för barn som befinner sig i riskzonen att begå brott att vara placerade i en familj och få hjälp av ett behandlingsteam än att […]

Webbinarietips FORTE: Hur utvecklar och utvärderar man insatser med fokus på personer med nedsatt kognitiv förmåga? 18 maj

När man utvecklar insatser som riktar sig till personer som har demenssjukdom eller andra tillstånd som medför nedsatt kognitiv förmåga, finns särskilda förutsättningar att ta hänsyn till. Men vad ska man tänka på, hur involverar man målgruppen och vilka är utmaningarna? Forte, SBU och Socialstyrelsen arrangerar ett webbinarium där tre forskare berättar om sina insikter […]