Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

Nya rapporter från Nestor FoU-center: Om hälsofrämjande hemtjänst och implementeringen av IBIC

FoU Nordosts FoU-kollega Nestor FoU-center publicerade nyligen två rapporter: Hälsofrämjande hemtjänst  – En studie av hemtjänstens möjligheter att främja äldres hälsa i det dagliga arbetet och i samarbete med primärvårdsrehab Författare: Karin Högstedt, leg. fysioterapeut och Karin Johansson, fil. dr i arbetsterapi. Båda arbetar som projektledare på Nestor. Rapporten tittar närmare på hur och vilka […]

Seminarietips SKR: För verksamhetsnära personal inom äldreomsorgen om informationssäkerhet, nyttorealisering och automatisering

Att arbeta med informationssäkerhet, nyttorealisering eller automatisering inom äldreomsorgen är en utmaning för kommunerna. För att stödja kommunerna i digitaliseringen av äldreomsorgen har SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik startat en serie seminarier som riktar sig till verksamhetsnära personal inom äldreomsorgen. Mer information om genomförda seminarier finns här>> . Kommande seminarier/workshops under hösten är följande – läs mer […]

Webbinarietips Stockholms universitet: Ny webbinarieserie med fokus på forskning om socialt arbete

Vill du veta mer om forskningen som bedrivs på Institutionen för socialt arbete? I höst startar en ny serie där forskare presenterar sitt arbete via zoom. Webbinarierna äger rum en gång i månaden och du kan vara med – var du än befinner dig! Substansbruk, den svenska barnavården, ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, våld i nära relationer […]

Seminarietips hösten 2021 från SKR:s Kompetenscenter Välfärdsteknik

SKR:s Kompetenscenter Välfärdsteknik – kommande konferenser och seminarier Konferens ”Trygghet och självständighet livet ut – med en digital äldreomsorg”, 8 sept. En konferens om vad digitaliseringen kan innebära och möjliggöra för framtidens äldreomsorg. Läs mer och anmälan>> Seminariet ”Öka trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av digital tillsyn”, 21 sept. Hur kan kommuner erbjuda […]

Tips SKR: Individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten – film från webbinarium och digitalt samarbetsrum

Se film från webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten Den 9 mars 2021 höll Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten ett webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning. Webbinariet ger en introduktion till vad individbaserad systematisk uppföljning innebär. Det kan förslagsvis ses tillsammans i en verksamhet som vill börja arbetet med att följa upp individer […]

Webbinarietips Forte: Om kärnkomponenter i sociala insatser 8 okt

Forte, SBU och Socialstyrelsen arrangerar ett seminarium om kärnkomponenter, som är viktiga för framgångsrik implementering av nya insatser i praktiken. Psykosociala insatser behöver ofta anpassas till kontextuella faktorer, såsom den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen. Dock är det sällan klarlagt vilka komponenter i komplexa psykosociala insatser som är nödvändiga för att få önskade effekter, och […]

Första steget till att bli mer digital – guide från region Blekinge

Arbetar du med personer som vill bli mer digitala? Region Blekinge har tagit fram en kort grundläggande guide för de som vill ta första steget till att bli mer digitala, med fokus på hur en mobiltelefon eller surfplatta kan användas i vardagen. Guiden är ett verktyg för att motverka digitalt utanförskap. Ladda ner guiden här>>