FoU-begrepp

Under denna rubrik förklarar vi olika begrepp som används i vårt arbete och hur vi definierar dessa. Vissa begrepp överlappar varandra och kan därför vara svåra att skilja åt, se ”Vad skiljer olika begrepp” för att få vägledning.