Uppdrag

FoU Nordost verkar för att praktiknära forskning, utvecklingsarbete och implementering av ny kunskap ska utgöra en drivande del inom socialtjänst och inom vård, omsorg, rehabilitering och stöd och service till äldre personer.

FoU Nordost ska genom praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser utgöra en resurs för:

  • utveckling och utvärdering inom socialtjänstens samtliga områden
  • utveckling av vård, omsorg, rehabilitering och stöd och service till äldre personer

Verksamheten ska präglas av ett brukarperspektiv med helhetssyn och vara en mötesplats mellan praktik och forskning med en hög grad av praktikermedverkan.