Om FoU Nordost

FoU Nordost ägs av de nordostliga Stockholmskommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vaxholm och Österåker, tillsammans med Region Stockholm.

FoU Nordost är en forsknings- och utvecklingsenhet som verkar för kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänst, vård och omsorg. Här hittar du information om FoU Nordosts uppdrag, verksamhetsområden, fokusområden, organisation och enhetens medarbetare.
Här finns också information om hur vi hanterar personuppgifter.