Filmarkiv 2023

Seminarier, konferenser och intervjuer

2023


Digitalisering/integration

Nyanländ i det digitala samhället – kortintervju med Anna Gezelius, integrationshandläggare Danderyds kommun, och Christofer Lindgren, forskningsledare FoU Nordost 13 dec 2022

Sedan 2021 har nordostkommunerna tillsammans med FoU Nordost samarbetat för att se över hur man kan förbättra stödet till nyanlända i digitala frågor. I en filmad kortintervju berättar Anna Gezelius, integrationshandläggare Danderyds kommun, och Christofer Lindgren, forskningsledare FoU Nordost, om de utbildningar för att öka nyanländas digitala kompetens som ges i Danderyd och om den utvärdering av utbildningarna som gjorts i FoU-rapporten Nyanländ i det digitaliserade samhället – En utvärdering av kurser för ökad digital förmåga och delaktighet bland nyanlända i Danderyd. Filmens och rapportens innehåll är relevant för dig som arbetar med integration och/eller digital delaktighet. Läs mer och ladda ner rapporten>>