Fokusområden

FoU Nordosts styrgrupp tar fram prioriterade områden för FoU Nordosts verksamhet – så kallade fokusområden. I dagsläget och framåt arbetar vi med fokusområdena digitalisering och samverkan.

Inom fokusområdena genomförs olika aktiviteter och projekt som FoU Nordost bedriver.
Under fliken Projekt kan du läsa mer om både pågående och genomförda projekt inom respektive fokusområde.

Digitalisering

Digitalisering handlar dels om processen att föra över analog information till digitalt format, dels om den större samhällsprocessen där digitala stöd på olika sätt integreras alltmer i verksamheterna och därmed förändrar dessa i grunden.
Båda dessa processer pågår inom socialtjänsten och den närliggande hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Vill du veta mer om fokusområdet digitalisering?
Kontakta Christofer Lindgren, forskningsledare, christofer.lindgren@founordost.se

Samverkan

Ett av FoU Nordosts uppdrag är att främja samverkan mellan kommun och region i gemensamma frågor och processer som rör vård- och omsorgs- och serviceinsatser. Detta kan vi till exempel göra genom att erbjuda arenor för samverkan och processledning i gemensamt utvecklingsarbete kring specifika frågor. Vi kan också driva projekt där vi utvecklar och provar nya sätt att samverka eller göra utvärderingar av samverkanssatsningar som utförs av verksamheterna själva.

Vill du veta mer om fokusområdet samverkan?
Kontakta Sara Ahrén, processledare, sara.ahren@founordost.se