Laddar Evenemang

← Tillbaka till Evenemang

FoU Nordost

december 2022

Workshopserie om implementering

FoU Nordost bjuder in till Workshopserie om implementering – lyckas bättre i ert utvecklingsarbete genom en mer genomtänkt och systematisk implementering! Utifrån en evidensbaserad modell för beteendeförändring stödjer vi verksamheter inom nordostkommunerna som vill arbeta med implementering och guidar er genom implementeringens olika steg. Workshopserien omfattar fyra tillfällen där föreläsningar varvas med praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Mellan varje tillfälle arbetar ni på hemmaplan med ett eget implementeringsprojekt och med stöd och handledning från kursledarna. Därutöver erbjuder vi…

Mer information »

januari 2023

Workshop: Processutvärdering som verktyg för kvalitetsutveckling

2023-01-27, 10:00 - 12:00

Processutvärderingar kan vara ett verkningsfullt instrument för att lära sig mer om vad som har gått bra och mindre bra i ett utvecklingsarbete. Blev det som vi tänkte oss och gjorde vi det vi skulle? Vad hände på vägen från idé till praktik och hur ska vi se på det som hände? Vad kan vi lära oss av arbetet inför framtiden? FoU Nordost bjuder in till en workshop för dig som vill lära dig mer om den här sortens utvärderingar…

Mer information »

februari 2023

Workshopserie om individbaserad systematisk uppföljning VT 2023

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad praktik. Genom ISU kan man beskriva och mäta arbetet med enskilda brukare samt sammanställa resultatet på gruppnivå. Även om uppföljning är centralt för att utveckla och förbättra kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter, är det ofta en utmaning att få till i praktiken. Under vårterminen 2023 arrangerar FoU Nordost en workshopserie i individbaserad systematisk uppföljning. Workshopserien bygger på Socialstyrelsens webbutbildning med tillhörande fördjupning. Det övergripande syftet är 1) att…

Mer information »

Webbkonferens: Fokus funktionshinder 16 februari 2023

2023-02-16, 13:30 - 15:00

Välkommen till den årliga digitala konferensen Fokus funktionshinder! FN-konventionen – från teori till praktik Du får ta del av det pågående arbetet inom forskning, utveckling och kompetens i Stockholms län, och hur det arbetet relaterar till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med styrning, ledning och utveckling på strategisk nivå inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård i Stockholms län. Möt aktörer i Stockholms län som på olika sätt arbetar med att stödja…

Mer information »
+ Exportera evenemang