Laddar Evenemang

← Tillbaka till Evenemang

FoU Nordost

januari 2024

Seminarium om äldre som debuterar inom äldreomsorg – en del av forskningsprojektet Samsas 31 jan

31 januari, 15:00 - 16:00

Vilka äldre ansöker om äldreomsorg för första gången och hur ser deras situation ut? I projektet Samsas undersöker forskare från fyra FoU-enheter i Stockholm bland annat detta. Nu bjuder de in till ett första forskningsseminarium som kommer att handla om just äldreomsorgens debutanter. Ta del av resultat från en studie om hur situationen ser ut för äldre som ansöker om äldreomsorg för första gången. Studien är en av flera som ingår i forskningsprojektet Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga…

Mer information »

februari 2024

Workshopserie om individbaserad systematisk uppföljning VT 2024

7 februari, 13:00 - 16:30
|Återkommande Evenemang (Se alla)

One event on 2024-02-22 at 13:00

One event on 2024-03-19 at 13:00

One event on 2024-05-14 at 13:00

One event on 2024-06-04 at 13:00

One event on 2024-04-16 at 13:00

Konferenslokal Västerskär, Golfvägen 4
Stockholm, Danderyd 182 31 Sverige
+ Google Map

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad praktik. Genom ISU kan man beskriva och mäta arbetet med enskilda brukare samt sammanställa resultatet på gruppnivå. Även om uppföljning är centralt för att utveckla och förbättra kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter, är det ofta en utmaning att få till i praktiken. Under våren 2024 arrangerar FoU Nordost en workshopserie i individbaserad systematisk uppföljning. Workshopserien bygger på Socialstyrelsens webbutbildning med tillhörande fördjupning. Det övergripande syftet är 1) att…

Mer information »

Seminarium 15 feb, i seminarieserien om socialtjänstens arbete för att förebygga normbrytande beteenden och brottslighet

15 februari, 12:00 - 13:00

Under våren bjuder FoU Nordost och FoU Nordväst tillsammans in till en serie digitala lunchseminarier som på olika sätt rör socialtjänstens förebyggande arbete. Vissa av seminarierna handlar specifikt om att motverka normbrytande beteenden och brottslighet i olika former. Andra seminarier rör tidiga och samordnade insatser samt risk- och skyddsfaktorer i bredare mening. Seminarieserien blandar kunskap från forskning och praktik, och ges digitalt på lunchtid kl. 12–13, ett antal torsdagar under större delen av våren. Seminarium 15 februari Vilket vetenskapligt stöd…

Mer information »

Workshop om God och Nära Vård 16 feb

FoU Nordost bjuder in till en workshop om God och Nära Vård: Kommunens samordnande funktion i enlighet med HÖK – Hur ser behoven ut? Workshopen är för dig som har samordningsansvar enligt Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg (HÖK) och/eller är kontaktperson inom God och Nära Vård i socialtjänsten i nordostkommunerna. Syftet med workshopen är att utforska hur arbetet enligt HÖK och God och Nära Vård ser ut idag i kommunerna, att bidra till erfarenhetsutbyte om samordnarfunktionen,…

Mer information »

Workshopserie om individbaserad systematisk uppföljning VT 2024

22 februari, 13:00 - 16:30
|Återkommande Evenemang (Se alla)

One event on 2024-02-22 at 13:00

One event on 2024-03-19 at 13:00

One event on 2024-05-14 at 13:00

One event on 2024-06-04 at 13:00

One event on 2024-04-16 at 13:00

Konferenslokal Västerskär, Golfvägen 4
Stockholm, Danderyd 182 31 Sverige
+ Google Map

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad praktik. Genom ISU kan man beskriva och mäta arbetet med enskilda brukare samt sammanställa resultatet på gruppnivå. Även om uppföljning är centralt för att utveckla och förbättra kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter, är det ofta en utmaning att få till i praktiken. Under våren 2024 arrangerar FoU Nordost en workshopserie i individbaserad systematisk uppföljning. Workshopserien bygger på Socialstyrelsens webbutbildning med tillhörande fördjupning. Det övergripande syftet är 1) att…

Mer information »

mars 2024

Seminarium 7 mars, i seminarieserien om socialtjänstens arbete för att förebygga normbrytande beteenden och brottslighet

7 mars, 12:00 - 13:00

Under våren bjuder FoU Nordost och FoU Nordväst tillsammans in till en serie digitala lunchseminarier som på olika sätt rör socialtjänstens förebyggande arbete. Vissa av seminarierna handlar specifikt om att motverka normbrytande beteenden och brottslighet i olika former. Andra seminarier rör tidiga och samordnade insatser samt risk- och skyddsfaktorer i bredare mening. Seminarieserien blandar kunskap från forskning och praktik, och ges digitalt på lunchtid kl. 12–13, ett antal torsdagar under större delen av våren. Seminarium 7 mars Risk och skyddsfaktorer…

Mer information »

Forum för kvalitets- och verksamhetsutveckling Nordost 8 mars

FoU Nordost bjuder in till ett nytt Forum för kvalitets- och verksamhetsutveckling Nordost med tema systematiskt förbättringsarbete och kvalitetsledningssystem. Forumet är ett dialogbaserat erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling i socialtjänsten. Det är en plats för dialog och kunskapsutbyte med andra professionella som arbetar med liknande frågor i våra ägarkommuner (Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vaxholm och Österåker). Fokus för årets första tillfälle är systematiskt förbättringsarbete och kvalitetsledningssystem. För att ledningssystemet ska utgöra ett stöd för verksamheten krävs…

Mer information »

Seminarium 14 mars, i seminarieserien om socialtjänstens arbete för att förebygga normbrytande beteenden och brottslighet

14 mars, 12:00 - 13:00

Under våren bjuder FoU Nordost och FoU Nordväst tillsammans in till en serie digitala lunchseminarier som på olika sätt rör socialtjänstens förebyggande arbete. Vissa av seminarierna handlar specifikt om att motverka normbrytande beteenden och brottslighet i olika former. Andra seminarier rör tidiga och samordnade insatser samt risk- och skyddsfaktorer i bredare mening. Seminarieserien blandar kunskap från forskning och praktik, och ges digitalt på lunchtid kl. 12–13, ett antal torsdagar under större delen av våren. Seminarium 14 mars Hur lyckas vi…

Mer information »

Workshopserie om individbaserad systematisk uppföljning VT 2024

19 mars, 13:00 - 16:30
|Återkommande Evenemang (Se alla)

One event on 2024-02-22 at 13:00

One event on 2024-03-19 at 13:00

One event on 2024-05-14 at 13:00

One event on 2024-06-04 at 13:00

One event on 2024-04-16 at 13:00

Konferenslokal Västerskär, Golfvägen 4
Stockholm, Danderyd 182 31 Sverige
+ Google Map

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad praktik. Genom ISU kan man beskriva och mäta arbetet med enskilda brukare samt sammanställa resultatet på gruppnivå. Även om uppföljning är centralt för att utveckla och förbättra kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter, är det ofta en utmaning att få till i praktiken. Under våren 2024 arrangerar FoU Nordost en workshopserie i individbaserad systematisk uppföljning. Workshopserien bygger på Socialstyrelsens webbutbildning med tillhörande fördjupning. Det övergripande syftet är 1) att…

Mer information »

april 2024

Workshopserie om individbaserad systematisk uppföljning VT 2024

16 april, 13:00 - 16:00
|Återkommande Evenemang (Se alla)

One event on 2024-02-22 at 13:00

One event on 2024-03-19 at 13:00

One event on 2024-05-14 at 13:00

One event on 2024-06-04 at 13:00

One event on 2024-04-16 at 13:00

Konferenslokal Västerskär, Golfvägen 4
Stockholm, Danderyd 182 31 Sverige
+ Google Map

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad praktik. Genom ISU kan man beskriva och mäta arbetet med enskilda brukare samt sammanställa resultatet på gruppnivå. Även om uppföljning är centralt för att utveckla och förbättra kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter, är det ofta en utmaning att få till i praktiken. Under våren 2024 arrangerar FoU Nordost en workshopserie i individbaserad systematisk uppföljning. Workshopserien bygger på Socialstyrelsens webbutbildning med tillhörande fördjupning. Det övergripande syftet är 1) att…

Mer information »

maj 2024

Seminarium 2 maj, i seminarieserien om socialtjänstens arbete för att förebygga normbrytande beteenden och brottslighet

2 maj, 12:00 - 13:00

Under våren bjuder FoU Nordost och FoU Nordväst tillsammans in till en serie digitala lunchseminarier som på olika sätt rör socialtjänstens förebyggande arbete. Vissa av seminarierna handlar specifikt om att motverka normbrytande beteenden och brottslighet i olika former. Andra seminarier rör tidiga och samordnade insatser samt risk- och skyddsfaktorer i bredare mening. Seminarieserien blandar kunskap från forskning och praktik, och ges digitalt på lunchtid kl. 12–13, ett antal torsdagar under större delen av våren. Seminarium 2 maj Välfärdsbrottslighet och otillåten…

Mer information »

Workshopserie om individbaserad systematisk uppföljning VT 2024

14 maj, 13:00 - 16:30
|Återkommande Evenemang (Se alla)

One event on 2024-02-22 at 13:00

One event on 2024-03-19 at 13:00

One event on 2024-05-14 at 13:00

One event on 2024-06-04 at 13:00

One event on 2024-04-16 at 13:00

Konferenslokal Västerskär, Golfvägen 4
Stockholm, Danderyd 182 31 Sverige
+ Google Map

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad praktik. Genom ISU kan man beskriva och mäta arbetet med enskilda brukare samt sammanställa resultatet på gruppnivå. Även om uppföljning är centralt för att utveckla och förbättra kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter, är det ofta en utmaning att få till i praktiken. Under våren 2024 arrangerar FoU Nordost en workshopserie i individbaserad systematisk uppföljning. Workshopserien bygger på Socialstyrelsens webbutbildning med tillhörande fördjupning. Det övergripande syftet är 1) att…

Mer information »

juni 2024

Workshopserie om individbaserad systematisk uppföljning VT 2024

4 juni, 13:00 - 16:00
|Återkommande Evenemang (Se alla)

One event on 2024-02-22 at 13:00

One event on 2024-03-19 at 13:00

One event on 2024-05-14 at 13:00

One event on 2024-06-04 at 13:00

One event on 2024-04-16 at 13:00

Konferenslokal Västerskär, Golfvägen 4
Stockholm, Danderyd 182 31 Sverige
+ Google Map

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad praktik. Genom ISU kan man beskriva och mäta arbetet med enskilda brukare samt sammanställa resultatet på gruppnivå. Även om uppföljning är centralt för att utveckla och förbättra kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter, är det ofta en utmaning att få till i praktiken. Under våren 2024 arrangerar FoU Nordost en workshopserie i individbaserad systematisk uppföljning. Workshopserien bygger på Socialstyrelsens webbutbildning med tillhörande fördjupning. Det övergripande syftet är 1) att…

Mer information »
+ Exportera evenemang