Laddar Evenemang

« All Events

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

OBS! Konferensen är framskjuten! Konferens med fokus på funktionshinderfrågor i Stockholms län 15 maj

15 maj, 09:00 - 13:00

På grund av det rådande läget är konferensen framskjuten.
Vi återkommer med ett nytt datum per e-post till de som har anmält sig!

Var kom den här idén ifrån?

Vi är flera forsknings- och utvecklingsenheter samt kompetenscentra som på olika sätt arbetar med funktionshinderfrågor (socialtjänst och hälso- och sjukvård) i Stockholms län. Vi har bildat ett nätverk och ställt oss frågan:

Hur kan vi på bästa och mest effektiva sätt bidra till att de forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter som finns får god spridning i länet och skapar nytta hos verksamheter som möter personer med funktionsnedsättning?

Nu vill vi i nätverket skapa en länsövergripande dialog med er som arbetar strategiskt med kunskapsutveckling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning.

Vi vill berätta om vad vi kan bidra med och diskutera med er hur vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar så att kunskap kommer till nytta!

Tillsammans kan vi bidra med kunskap och stöd kring områden som exempelvis:
barnperspektiv inom LSS, hälsosamma levnadsvanor vid kognitiva funktionsnedsättningar, åldrande hos personer med funktionsnedsättning, ökad självständighet, sysselsättning, psykisk ohälsa hos personer med autism samt deras anhöriga, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i praktiken.

Vilka frågor är viktiga för din verksamhet och för länet?

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med styrning, ledning och utveckling på strategisk nivå inom kommun eller Region Stockholm.

Varmt välkommen till vår gemensamma förmiddag med fokus på funktionshinderfrågor i Stockholms län! Program kommer senare i vår.

Inbjudan som pdf>>

Forum Carpe kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholms län

FoU Nordost, FOU nu, Äldrecentrum – Kommunernas och Region Stockholms delregionala forsknings- och utvecklingsenheter med uppdrag kring funktionshinder/LSS

FoUU enheten för Habilitering & Hälsa – För forskning, utveckling och utbildning inom verksamhetsområdet Habilitering & Hjälpmedel, SLSO, Region Stockholm

Akademiskt primärvårdscentrum – Utbildning, forskning och utvecklingsarbete för primärvården i Region Stockholm

I samarbete med Storsthlm, Länsstyrelsen Stockholm, Funktionsrätt Stockholms län och Region Stockholm