Laddar Evenemang

« All Events

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Workshop 2 i individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten 29 sept 2020

29 september, 08:30 - 15:30

FoU Nordost erbjuder 2020 en workshopserie i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning. Målgruppen är chefer, utvecklingsledare, metodstödjare och liknande funktioner som vill bygga på sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med systematisk uppföljning i socialtjänsten.

Under två heldagsworkshops arbetar deltagarna praktiskt med individbaserad uppföljning i en verksamhet med stöd och handledning från kursledarna. Deltagande förutsätter samarbete med en verksamhet inom socialtjänsten som följs upp under workshoparna. Deltagarna kommer också arbeta praktiskt med planering och uppföljning innan och mellan tillfällena. Fokus ligger på praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte.

När: Workshop 1, 19 februari kl. 9.00 – 16.00
Workshop 2, 29 september kl. 8.30 – 15.30

Var: Tranholmen konferenslokal, Danderyd konferens, Mörby Centrum, hiss nr 13 plan 6 eller alternativt en digital konferens beroende på coronaläget.
Information om detta skickas ut via e-post till de som anmält sig närmare inpå.

För- och eftermiddagsfika ingår, lunch på egen hand

Vid den första workshopen arbetar vi med att planera och lägga grunden för den individbaserade systematiska uppföljning som ni tillsammans med en verksamhet vill sätta igång, stötta och genomföra. Vi diskuterar bland annat vad ni tillsammans behöver ta reda på om brukarna och verksamheten för att få svar på era uppföljningsfrågor samt hur och när informationen ska samlas in. Vi introducerar Socialstyrelsens webbaserade verktyg SU-Pilot, som kan laddas ner utan kostnad via Socialstyrelsens utbildningsportal och som kan användas för att registrera och sammanställa information i uppföljningen. Det går dock bra att använda andra verktyg för registrering av uppgifter om ni har tillgång till sådana, t.ex. webbenkätverktyg eller Excel.

Under den andra workshopen följer vi upp hur arbetet med verksamhetsuppföljningen har fungerat på hemmaplan sedan sist vi sågs. Vad har fungerat bra och vad har varit svårt? Har ni fått svar på de frågor ni ställde er? Varför/varför inte? Vi tittar också på sammanställningar av den information ni samlat in hittills och diskuterar hur den kan analyseras och tolkas.

På agendan vid workshop 2:

 • Presentationer av resultat och analys/reflektioner från era lokala uppföljningar
 • Presentationer och diskussion om arbetet med er lokala uppföljning i mindre grupper – fokus på processen, hur det fungerat att arbeta med uppföljningen
 • Använda SU i verksamhetsutveckling
 • Nästa steg i arbetet med lokal uppföljning på hemmaplan

Mellan workshoptillfällena kommer kursledarna också att ha kontakt med varje uppföljningsgrupp för ett handledningstillfälle via Skype, telefon eller på plats i FoU Nordosts lokal i Mörby Centrum.

För att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av workshoparna är det mycket viktigt att deltagarna innan utbildningen har genomfört Socialstyrelsens webbutbildning i individbaserad systematisk uppföljning. Den finns på Socialstyrelsens utbildningsportal>> 

Anmälan till workshopserien

Workshopserien är planerad för, och ger mer, om det är flera personer som deltar och samarbetar om att genomföra en uppföljning. Stödjande funktioner på strategisk nivå bör anmäla sig tillsammans med verksamhets­representanter från den verksamhet som ska följas upp.

Sista datum för anmälan är den 20 december 2019. Bekräftelse om plats på workshopserien skickas ut den 8 januari 2020. Vid stort intresse kommer vi att sträva efter att fördela platserna mellan våra ägarorganisationer.

Bra att fundera på innan du anmäler dig

När du anmäler dig kommer vi att fråga inom vilket verksamhetsområde uppföljningen ska göras. Du kommer att få välja ett alternativ av följande:

 • Barn- och ungdom
 • Ekonomiskt bistånd
 • Integration
 • Kommunala arbetsmarknadsinsatser
 • Missbruk
 • Hemlöshet
 • Våld i nära relationer
 • Socialpsykiatri
 • Funktionsnedsättning
 • Äldreomsorg
 • Annat

Vi kommer också be dig ange en eller ett par frågor som ni vill söka svar på i er uppföljning. Det är viktigt att dessa frågor är förankrade med den berörda verksamheten, med chefen för verksamheten och chefen för den/de eventuella stödfunktioner som ska arbeta med uppföljningen.

Anmälan för denna workshop via formulär i kalenderpost 19 februari 2020!

Om du har frågor om workshopserien, kontakta Annicka Hedman,
e-post: annicka.hedman@founordost.se

Läs mer om stöd till systematisk uppföljning i Kunskapsguiden>>

Arrangör

FoU Nordost
E-post:
info@founordost.se
Webbplats:
www.founordost.se

Plats

Tranholmen konferenslokal, Danderyd konferens, Mörby Centrum, plan 6, hiss nr 13 (stora glashissen)
Mörby Centrum 6tr,
Mörby centrum, Danderyd 18216 Sverige
+ Google Map
Telefon:
08 568 919 84

Arrangör

FoU Nordost
E-post:
info@founordost.se
Webbplats:
www.founordost.se

Plats

Tranholmen konferenslokal, Danderyd konferens, Mörby Centrum, plan 6, hiss nr 13 (stora glashissen)
Mörby Centrum 6tr,
Mörby centrum, Danderyd 18216 Sverige
+ Google Map
Telefon:
08 568 919 84