Fokusområden

FoU Nordosts styrgrupp tar fram för verksamheten prioriterade områden – så kallade fokusområden. Under 2018 identifierades fokusområdena digitalisering, integration och samverkan för FoU Nordosts verksamhet, vilket gäller tills vidare.