Laddar Evenemang

Kommande Evenemang

Evenemang Search and Views Navigation

Evenemang Views Navigation

maj 2021

Möte Pilotstudie om nyttoanalys, digitalisering

4 maj, 09:00 - 11:00

Möte om pilotstudien ”Nyttoanalys av digitala produkters kundnytta, personalnytta och ekonomiska nytta enligt Region Kalmars modell” som utgör en del i FoU Nordosts arbete inom fokusområdet digitalisering. Nyttoanalys är ett verktyg som kan användas för utvärderingen av digitala produkters kundnytta, personalnytta och ekonomiska nytta. Representanter från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Lidingö kommun, Norrtälje kommun, Vaxholms kommun och Region Stockholm deltar.

Mer information »

Webbseminarium om brukarmedverkan inom funktionshinderområdet 5 maj

5 maj, 10:00 - 12:00

Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete – hur tas brukarundersökningen inom funktionshinderområdet tillvara? Sedan 2015 finns en brukarundersökning inom funktionsnedsättningsområdet för att mäta brukarnas upplevelser av kvalitet av de LSS- eller SoL-insatser de fått. Hittills finns ingen samlad bild av hur resultaten från den årliga nationella brukarundersökningen tas till vara i kommunalt förbättringsarbete, och i vilken utsträckning brukarna involveras i kvalitetsarbete baserat på resultaten. För att undersöka hur resultaten tas tillvara i kommunernas förbättringsarbete sökte FoU Nordost och Linköpings universitet, i samarbete…

Mer information »

Dialogmöte med ägarorganisationer inom fokusområde Digitalisering 6 maj

6 maj, 13:00 - 16:00

Behovet av att utveckla den kommunala och regionala verksamheten är stort och digitalisering är en viktig del i lösningen. FoU Nordosts stöd omfattar följande verksamhetsområden: individ- och familjeomsorg inom socialtjänsten funktionsnedsättningsomsorg inom socialtjänsten äldreomsorg inom socialtjänsten vård och omsorg till äldre personer inom närliggande hälso- och sjukvård. Var med oss och diskutera följande frågor inom fokusområdet Digitalisering: vad som har genomförts 2019–2020 vad som pågår just nu vilka metoder/produkter/tjänster/etc. bör vi gemensamt satsa på för det framtida arbetet. Syfte: Att…

Mer information »

Lokalt samverkansforum för Vallentuna kommun 17 maj

17 maj, 13:00 - 16:00

FoU Nordost bjuder in till lokalt samverkansforum för Vallentuna kommun: Lärdomar rörande samverkan mellan olika aktörer inom vård och omsorg under coronapandemin. FoU Nordost har genomfört en kartläggning gällande samverkan kring vård- och omsorgsinsatser för äldre personer i nordostkommunerna under coronapandemins första våg. Vi vill nu bjuda in berörda verksamheter inom primärvård, slutenvård och kommun till ett deltagaraktivt möte för att reflektera kring resultatens betydelse för det lokala samverkansarbetet, samt diskutera lärdomar och identifiera gemensamt förbättrings- och utvecklingsarbete inför framtiden.…

Mer information »

Lokalt samverkansforum för Täby kommun 18 maj

18 maj, 13:00 - 16:00

FoU Nordost bjuder in till lokalt samverkansforum för Täby kommun: Lärdomar rörande samverkan mellan olika aktörer inom vård och omsorg under coronapandemin. FoU Nordost har genomfört en kartläggning gällande samverkan kring vård- och omsorgsinsatser för äldre personer i nordostkommunerna under coronapandemins första våg. Vi vill nu bjuda in berörda verksamheter inom primärvård, slutenvård och kommun till ett deltagaraktivt möte för att reflektera kring resultatens betydelse för det lokala samverkansarbetet, samt diskutera lärdomar och identifiera gemensamt förbättrings- och utvecklingsarbete inför framtiden.…

Mer information »

Webbseminarium: Att stötta nyanlända barn i familj 19 maj

19 maj, 09:00 - 11:00

Hur kan socialtjänsten arbeta för att ge ett bra stöd åt nyanlända barn i familjer där föräldrarna inte har resurser nog att på egen hand kunna ge sina barn den hjälp de behöver? Vilka slags förebyggande insatser finns på detta område och hur kan socialtjänsten stärka sin kompetens och samverkan med andra aktörer för att bättre tillgodose dessa barns och föräldrars behov? FoU Nordost bjuder in till ett webbseminarium med Jeanette Olsson, forskare på FoU i Väst/Göteborgsregionen, om metoder i…

Mer information »

Lokalt samverkansforum för Vaxholm kommun 19 maj

19 maj, 13:00 - 16:00

FoU Nordost bjuder in till lokalt samverkansforum för Vaxholm kommun: Lärdomar rörande samverkan mellan olika aktörer inom vård och omsorg under coronapandemin. FoU Nordost har genomfört en kartläggning gällande samverkan kring vård- och omsorgsinsatser för äldre personer i nordostkommunerna under coronapandemins första våg. Vi vill nu bjuda in berörda verksamheter inom primärvård, slutenvård och kommun till ett deltagaraktivt möte för att reflektera kring resultatens betydelse för det lokala samverkansarbetet, samt diskutera lärdomar och identifiera gemensamt förbättrings- och utvecklingsarbete inför framtiden.…

Mer information »

juni 2021

Möte Pilotstudie om nyttoanalys, digitalisering

8 juni, 09:00 - 11:00

Möte om pilotstudien ”Nyttoanalys av digitala produkters kundnytta, personalnytta och ekonomiska nytta enligt Region Kalmars modell” som utgör en del i FoU Nordosts arbete inom fokusområdet digitalisering. Nyttoanalys är ett verktyg som kan användas för utvärderingen av digitala produkters kundnytta, personalnytta och ekonomiska nytta. Representanter från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Lidingö kommun, Norrtälje kommun, Vaxholms kommun och Region Stockholm deltar.

Mer information »
+ Exportera evenemang