Laddar Evenemang

« All Events

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Webbseminarium om brukarmedverkan inom funktionshinderområdet 5 maj

2021-05-05, 10:00 - 12:00

Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete
– hur tas brukarundersökningen inom funktionshinderområdet tillvara?

Sedan 2015 finns en brukarundersökning inom funktionsnedsättningsområdet för att mäta brukarnas upplevelser av kvalitet av de LSS- eller SoL-insatser de fått. Hittills finns ingen samlad bild av hur resultaten från den årliga nationella brukarundersökningen tas till vara i kommunalt förbättringsarbete, och i vilken utsträckning brukarna involveras i kvalitetsarbete baserat på resultaten.

För att undersöka hur resultaten tas tillvara i kommunernas förbättringsarbete sökte FoU Nordost och Linköpings universitet, i samarbete med Riksförbundet FUB och SKR, medel från FORTE. Med beviljade medel har det under 2020 genomförts en genomförbarhetsstudie där nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby och Vaxholm har varit delaktiga.

Vi vill nu redovisa resultaten från studien. Var med och lyssna till projektledare Ann-Marie Öhrvall, Karolinska Institutet, som tillsammans med Helene Lidström, Linköpings universitet, och Pia Käcker, Riksföreningen FUB, presenterar historik kring hur brukarenkäten kom till samt resultat från genomförbarhetsstudien.

Efter presentationen vill vi gärna diskutera med er:

Hur får vi till en brukarmedverkan i förbättringsarbetet? Vad finns det för framgångsfaktorer?
Vilken nytta har ni av nationella sammanvägda resultat av brukarundersökningen i relation till de kommunspecifika resultaten för ert lokala kvalitetsutvecklingsarbete?

Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare och andra funktioner som stödjer eller genomför förbättrings-/utvecklingsarbete inom socialtjänsten.

Datum och tid: 5 maj kl. 10.00–12.00

Plats: Online via Microsoft Teams. Länk skickas ut efter sista anmälningsdag.

Anmälan: Sista anmälningsdag är passerad.

Varmt välkomna!

Inbjudan som pdf>>