Laddar Evenemang

« All Events

Webbseminarium: Om systematisk uppföljning inom socialtjänstens öppenvård för barn och unga 1 juni

1 juni, 09:00 - 11:00

Fokus för detta seminarium ligger på två olika former av systematisk uppföljning inom socialtjänstens öppenvård för barn och unga. Seminariet vänder sig dock till alla som är intresserade av att veta mer om hur systematisk uppföljning kan göras i praktiken och hur det kan användas för verksamhetsutveckling inom socialtjänsten.

Programmet består av två presentationspunkter:

Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – individbaserad systematisk uppföljning i Gävleborg

Martina Lindvärn, kvalitetsutvecklare vid Familjeteamet i Söderhamn, och Karin Tillberg Mattsson, forskningsledare vid FoU Välfärd i Region Gävleborg, berättar om sitt gemensamma arbete med att följa upp öppenvårdsinsatser för barn och unga i Gävleborg. Frågor som ställdes i uppföljningen var bland annat: Vilka insatser får Gävleborgs barn och unga inom socialtjänstens öppenvård?

Hur kan insatserna följas upp på ett hållbart sätt som bidrar till relevant lokal kunskap?

Vilket stöd kan FoU Välfärd ge i det arbetet?

Gävleborgs arbete med systematisk uppföljning har även resulterat i två rapporter:

Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – Uppföljning av avslutade ärenden
2020–2021>>
(FoU Välfärd Arbetsrapport FoU Välfärd 2022:2)

Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – individbaserad systematisk uppföljning
i Gävleborg>>
(FoU Välfärd FoU rapport 2021:2)

Erfarenheter från Feedback Informed Treatment i Järfälla

Susanna Sjödin och Tomas Ottosson från Familjeenheten i Järfälla berättar om deras mångåriga arbete med Feedback Informed Treatment (FIT).

Feedback Informed Treatment är en metod som går ut på att genom kontinuerlig feedback följa upp klientens syn på sin behandling och på relationen mellan sig och behandlaren. När denna information samlas in rutinmässigt kan det användas för att förbättra eller skräddarsy fortsatt behandling.

Efter varje seminariedel finns det möjlighet att ställa frågor till presentatörerna.

Datum och tid: 1 juni 2022, kl. 9–11.

Plats: Online via Teams (länk skickas ut innan seminariet).

Anmälan: Anmäl dig i formuläret nedan senast 25 maj.

Inbjudan som pdf>>

För mer information och kontakt

Josefin Bernhardsson, forskningsledare FoU Nordost.
e-post: josefin.bernhardsson@founordost.se