Ny arbetsmodell prövas för att förebygga fall hos äldre personer

Varje år vårdas cirka 70 000 personer i Sverige på sjukhus pga. fallskador som lett till frakturer. Många av dessa olyckor skulle kunna förebyggas. I en artikel i Akademiskt primärvårdscentrums & Akademiska vårdcentralers (AVC) årsbok för 2017 uppmärksammas ett pilotprojekt som syftar till att förebygga fallskador hos äldre. Projektet är ett samarbete mellan FoU Nordost och AVC Mörby samt hemtjänst och biståndshandläggarenheten i Danderyds kommun. I projektet prövas en ny arbetsmodell som går ut på att äldre personer i riskzonen får hjälp med träning i sin hemmiljö med stöd av hemtjänstpersonal och fysioterapeuter.

– Förebyggande insatser blir allt viktigare i takt med att befolkningen blir äldre och bor kvar i hemmet med stöd av hemtjänst och primärvård. Att förebygga fall kan göra en stor skillnad då man vet att det första fallet har en avsevärd påverkan på den äldres funktionsnivå och framtida hjälpbehov, säger Lina Palmlöf, projektledare och forskningsledare på FoU Nordost.

Christina Olsson, samordnare på AVC Mörby, menar att aktuell forskning visar att den effektivaste åtgärden för att minska antalet fall är att träna balans, muskelstyrka och uthållighet. I pilotprojektet ska träningsmetoden Ortago, som framgångsrikt tillämpats på Nya Zeeland, användas. Totalt ska 16 patienter/klienter som har fyllt 75 år, som har förhöjd risk att falla och har hemtjänst, få ett individuellt utformat träningsprogram enligt Ortago. Träningen sker två gånger i veckan under en tremånadersperiod med stöd av hemtjänstpersonal. Deltagarna genomför tester före och efter träningsperioden som kompletteras med intervjuer om hur patienter/klienter och personal upplevt upplägg, metod och samarbete. Datainsamling och analys förväntas bli klart under hösten 2018.

Läs hela artikeln i Akademiskt primärvårdscentrums & Akademiska vårdcentralers årsbok 2017 >>

Läs artikeln och ladda ner som pdf>>

Lina Palmlöf (t.v.) och Christina Olsson

Lina Palmlöf och Christina Olsson
Foto: Akademiskt Primärvårdscentrum & Akademiska Vårdcentraler