Laddar Evenemang

Tidigare Evenemang

Evenemang Search and Views Navigation

Evenemang Views Navigation

juni 2022

Webbseminarium: Om systematisk uppföljning inom socialtjänstens öppenvård för barn och unga 1 juni

1 juni, 09:00 - 11:00

Fokus för detta seminarium ligger på två olika former av systematisk uppföljning inom socialtjänstens öppenvård för barn och unga. Seminariet vänder sig dock till alla som är intresserade av att veta mer om hur systematisk uppföljning kan göras i praktiken och hur det kan användas för verksamhetsutveckling inom socialtjänsten. Programmet består av två presentationspunkter: Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – individbaserad systematisk uppföljning i Gävleborg Martina Lindvärn, kvalitetsutvecklare vid Familjeteamet i Söderhamn, och Karin Tillberg Mattsson, forskningsledare vid…

Mer information »

september 2022

Välkommen till FoU Nordosts dialogdag 22 sept

22 september, 09:00 - 16:00
Djursholms slott, Banérvägen 6
Danderyd, Sverige
+ Google Map

Vi träffas för en dag med kunskapsutbyte och dialog, där alla våra sex nordostkommuner presenterar goda exempel från sina verksamheter och vi på FoU Nordost berättar om pågående projekt och samarbeten. Då intresset varit stort blir det ett gediget program som spänner över flera olika verksamhetsområden: äldre, barn och unga, funktionsnedsättning, systematisk uppföljning och implementering med flera. Vi har också bjudit in en spännande gästtalare, Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor FoU-center, som nyligen skrivit rapporten…

Mer information »

oktober 2022

Arbetsgruppsmöte Digital delaktighet äldre

4 oktober, 13:00 - 15:00

Mötets syfte är att ta fram några tydliga inriktningsförslag för vad FoU Nordost och nordostkommunerna kan göra tillsammans inom området digital delaktighet för äldre, och i synnerhet hur FoU-resurserna bör användas för att vara till nytta för våra verksamheter. Mötet hålls digitalt i Teams. För mer information och kontakt: Christofer Lindgren forskningsledare e-post: christofer.lindgren@founordost.se tfn: 073-662 01 49

Mer information »

Workshopserie om implementering

FoU Nordost bjuder in till Workshopserie om implementering – lyckas bättre i ert utvecklingsarbete genom en mer genomtänkt och systematisk implementering! Utifrån en evidensbaserad modell för beteendeförändring stödjer vi verksamheter inom nordostkommunerna som vill arbeta med implementering och guidar er genom implementeringens olika steg. Workshopserien omfattar fyra tillfällen där föreläsningar varvas med praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Mellan varje tillfälle arbetar ni på hemmaplan med ett eget implementeringsprojekt och med stöd och handledning från kursledarna. Därutöver erbjuder vi…

Mer information »

Workshopserie om implementering

FoU Nordost bjuder in till Workshopserie om implementering – lyckas bättre i ert utvecklingsarbete genom en mer genomtänkt och systematisk implementering! Utifrån en evidensbaserad modell för beteendeförändring stödjer vi verksamheter inom nordostkommunerna som vill arbeta med implementering och guidar er genom implementeringens olika steg. Workshopserien omfattar fyra tillfällen där föreläsningar varvas med praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Mellan varje tillfälle arbetar ni på hemmaplan med ett eget implementeringsprojekt och med stöd och handledning från kursledarna. Därutöver erbjuder vi…

Mer information »

november 2022

Workshopserie om implementering

FoU Nordost bjuder in till Workshopserie om implementering – lyckas bättre i ert utvecklingsarbete genom en mer genomtänkt och systematisk implementering! Utifrån en evidensbaserad modell för beteendeförändring stödjer vi verksamheter inom nordostkommunerna som vill arbeta med implementering och guidar er genom implementeringens olika steg. Workshopserien omfattar fyra tillfällen där föreläsningar varvas med praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Mellan varje tillfälle arbetar ni på hemmaplan med ett eget implementeringsprojekt och med stöd och handledning från kursledarna. Därutöver erbjuder vi…

Mer information »

Dialogforum #5 om delaktighet i vårt digitaliserade samhälle. Tema: Hur kan digitalt utanförskap upptäckas och kartläggas?

17 november, 13:30 - 16:00

Regionalt dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle för socialtjänst, med andra aktörer, i Stockholms län. Vi vet att vissa medborgare lever i eller riskerar digitalt utanförskap. Hur kan man, i det dagliga arbetet, uppmärksamma risk för digitalt utanförskap? Hur kan man upptäcka det i ett tidigt skede? Hur kan risk för digitalt utanförskap upptäckas vid utredning av behov av stöd från socialtjänsten? Dessa frågor vill vi lyfta tillsammans. Vi kommer som tidigare varva korta input med dialoger i mindre…

Mer information »

Workshopserie om implementering

FoU Nordost bjuder in till Workshopserie om implementering – lyckas bättre i ert utvecklingsarbete genom en mer genomtänkt och systematisk implementering! Utifrån en evidensbaserad modell för beteendeförändring stödjer vi verksamheter inom nordostkommunerna som vill arbeta med implementering och guidar er genom implementeringens olika steg. Workshopserien omfattar fyra tillfällen där föreläsningar varvas med praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Mellan varje tillfälle arbetar ni på hemmaplan med ett eget implementeringsprojekt och med stöd och handledning från kursledarna. Därutöver erbjuder vi…

Mer information »

Webbseminarium: Att stötta nyanlända i det digitaliserade samhället 30 nov

30 november, 10:00 - 12:00

Vi lever i ett samhälle som digitaliseras i rekordfart och där allt fler områden i livet numera har någon digital dimension i sig. Det ställer höga krav på nyanlända invånare. Att kunna hantera digitala lösningar är en nästan avgörande faktor för att kunna få egenmakt över sitt liv i Sverige, för att få tillgång till samhällstjänster och samhällsinformation på lika villkor och för att kunna göra informerade val om sin framtid. Sedan 2021 har nordostkommunerna tillsammans med FoU Nordost samarbetat…

Mer information »

Samverkansforum LUS: Kommunikation i samverkan – erfarenheter från Lifecare SP 30 nov

30 november, 13:00 - 16:00

Med anledning av införandet av Lifecare SP under hösten 2022 bjuder FoU Nordost in nya och gamla samverkansaktörer till ett samverkansforum med fokus på kommunikation och informationsutbyte. Syftet är att utbyta tankar och erfarenheter samt identifiera behov och utvecklingsområden för det fortsatta arbetet med LUS, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Målgrupp: Du som arbetar som chef eller operativ personal inom kommun, sluten- och öppenvård och är involverad i utskrivningsprocessen kring äldre är varmt välkommen! Forumet…

Mer information »
+ Exportera evenemang