Laddar Evenemang

Tidigare Evenemang

Evenemang Search and Views Navigation

Evenemang Views Navigation

mars 2023

Workshop ”Att informera nyanlända” Danderyds kommun

Workshop "Att informera nyanlända”, enheten Barn- och ungdom och integration i Danderyds kommun. För mer information och kontakt: Christofer Lindgren forskningsledare FoU Nordost e-post: christofer.lindgren@founordost.se tfn: 073 662 01 49  

Mer information »

Workshopserie om individbaserad systematisk uppföljning VT 2023

16 mars, 13:00 - 16:30
|Återkommande Evenemang (Se alla)

One event on 2023-02-21 at 13:00

One event on 2023-03-16 at 13:00

One event on 2023-05-16 at 13:00

One event on 2023-06-08 at 13:00

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad praktik. Genom ISU kan man beskriva och mäta arbetet med enskilda brukare samt sammanställa resultatet på gruppnivå. Även om uppföljning är centralt för att utveckla och förbättra kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter, är det ofta en utmaning att få till i praktiken. Under vårterminen 2023 arrangerar FoU Nordost en workshopserie i individbaserad systematisk uppföljning. Workshopserien bygger på Socialstyrelsens webbutbildning med tillhörande fördjupning. Det övergripande syftet är 1) att…

Mer information »

Frukostseminarium Länsstyrelsen Stockholm: Om kurser i digital kompetens för nyanlända 27 mars

27 mars, 08:30 - 10:30
Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66
Stockholm, 11139 Sverige
+ Google Map

Vi lever i ett samhälle som digitaliseras snabbt där offentliga tjänster alltmer sammanflätas med digitala plattformar vilket ställer högre krav på nyanlända invånare. Mot den bakgrunden bjuder Länsstyrelsen Stockholm in till ett seminarium där Stockholms stad, Danderyds kommun och FoU Nordost berättar om sitt arbete med digital inkludering av nyanlända med syftet att underlätta etableringen i Sverige. Under seminariet kommer en ny delningsplattform att presenteras där det material som behövs för att starta igång kurser i digital kompetens kommer att…

Mer information »

april 2023

Arbetsgruppsmöte digital delaktighet äldre

21 april, 10:00 - 12:00

För mer information och kontakt: Christofer Lindgren forskningsledare FoU Nordost e-post: christofer.lindgren@founordost.se tfn: 073 662 01 49

Mer information »

Forskningsförmiddag om äldre, digitalisering och delaktighet 27 april

27 april, 09:00 - 12:00

Är du intresserad av att lära dig mer om delaktighet i det i digitaliserade samhället och om digitalt utanförskap? DELAD, Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället, är ett projekt som drivs av fyra av Stockholms forsknings- och utvecklingsenheter  med äldreinriktning – FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum –  samt forskargruppen CACTUS på Karolinska Institutet. 27 april bjuder vi in till en digital forskningsförmiddag där du får chansen att lyssna på forskare som har undersökt…

Mer information »

maj 2023

Dialogmöte om kvalitets- och verksamhetsutveckling 12 maj

FoU Nordost bjuder in till dialogmöte om kvalitets- och verksamhetsutveckling Hur kan FoU Nordost vara ett stöd för dig i arbetet? Vi på FoU Nordost vill utveckla vår roll som arena för erfarenhetsutbyte och lärande mellan våra ägarkommuner i frågor som rör bl.a. analys, uppföljning och förbättringsarbeten inom socialtjänstens verksamhet. Vi vill därför bjuda in till ett första sonderande möte för att prata med er om gemensamma behov och beröringspunkter utifrån våra respektive roller och uppdrag. Vi tänker oss att…

Mer information »

Workshopserie om individbaserad systematisk uppföljning VT 2023

16 maj, 13:00 - 16:30
|Återkommande Evenemang (Se alla)

One event on 2023-02-21 at 13:00

One event on 2023-03-16 at 13:00

One event on 2023-05-16 at 13:00

One event on 2023-06-08 at 13:00

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad praktik. Genom ISU kan man beskriva och mäta arbetet med enskilda brukare samt sammanställa resultatet på gruppnivå. Även om uppföljning är centralt för att utveckla och förbättra kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter, är det ofta en utmaning att få till i praktiken. Under vårterminen 2023 arrangerar FoU Nordost en workshopserie i individbaserad systematisk uppföljning. Workshopserien bygger på Socialstyrelsens webbutbildning med tillhörande fördjupning. Det övergripande syftet är 1) att…

Mer information »

juni 2023

Lunchseminarium om implementering 2 juni

2 juni, 11:30 - 12:00

Vill ni lyckas bättre i ert utvecklingsarbete genom en mer genomtänkt och systematisk implementering? På detta lunchseminarium ger FoU Nordost en kort introduktion till implementering och det metodstöd som vi erbjuder nordostkommunerna under hösten 2023. Metodstödet är baserat på en evidensbaserad modell för beteendeförändring och består av fyra workshopar där vi guidar arbetsgrupper genom implementeringens olika steg. Varje arbetsgrupp har med ett eget implementeringsprojekt. Föreläsningar varvas med praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Syftet med seminariet är att berätta…

Mer information »

Workshopserie om individbaserad systematisk uppföljning VT 2023

8 juni, 13:00 - 16:00
|Återkommande Evenemang (Se alla)

One event on 2023-02-21 at 13:00

One event on 2023-03-16 at 13:00

One event on 2023-05-16 at 13:00

One event on 2023-06-08 at 13:00

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad praktik. Genom ISU kan man beskriva och mäta arbetet med enskilda brukare samt sammanställa resultatet på gruppnivå. Även om uppföljning är centralt för att utveckla och förbättra kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter, är det ofta en utmaning att få till i praktiken. Under vårterminen 2023 arrangerar FoU Nordost en workshopserie i individbaserad systematisk uppföljning. Workshopserien bygger på Socialstyrelsens webbutbildning med tillhörande fördjupning. Det övergripande syftet är 1) att…

Mer information »

september 2023

Delregionalt samverkansforum LUS 19 sept

19 september, 13:00 - 16:30
Saturnus konferens, Koch, Hornsgatan 15
Stockholm, 118 46 Sverige
+ Google Map

I samverkan är det viktigt att tillsammans få syn på det gemensamma uppdraget – den gemensamma ”spelplanen”. Vi vill därför bjuda in till ett delregionalt forum där ni samverkansaktörer ges möjlighet att presentera er mer för varandra samtidigt som vi får en gemensam bild av flödet och de aktörer/resurser och de olika ansvarsområden som finns. Forumet är gemensamt för våra fem nordostkommuner inom äldreområdet – Danderyd, Lidingö, Täby, Vaxholm och Österåker – och erbjuder både erfarenhetsutbyte över kommungränserna och diskussioner…

Mer information »
+ Exportera evenemang