Laddar Evenemang

« All Events

Dialogforum #3 om delaktighet i vårt digitaliserade samhälle. Tema: Digital kompetens hos personal inom socialtjänsten 7 dec

7 december, 13:30 - 16:30

Välkommen till det tredje regionala Dialogforumet kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle!
Tillsammans med några av FoU:erna i Stockholms län och Karolinska Institutet fortsätter FoU Nordost sitt arbete kring delaktighet i det digitaliserade samhället och bjuder in till Dialogforum #3 om delaktighet i vårt digitaliserade samhälle. Tema: Digital kompetens hos personal inom socialtjänsten.

Vi önskar både er som deltagit vid tidigare regionala dialogforum och nya deltagare varmt välkomna. Denna gång lyfter vi ett område som kommit upp vid de tidigare dialogerna: betydelsen av personalens kompetens. Syftet är att tillsammans lyfta och diskutera insikter och reflektioner kring hur personalens kompetens påverkar möjlighet till delaktighet hos dem de möter. Vi reflekterar även tillsammans om vilka frågor det behövs ökad kunskap kring delaktighet i ett digitaliserat samhälle.

Program:

 • Kort återkoppling från tidigare dialoger.
 • Närbild på några initiativ i Stockholms län:
  Digital kompetens hos personal – hållbar organisering för säkra basal kunskap, ESF-projekt i Solna Stad.
  Digital kompetens – en kompetensförsörjningsmodell inom bristyrken – vård och omsorg,
  ESF-projekt Stockholms stad.
 • Dialoger i tvärgrupper: vad är viktigt att uppmärksamma? Idéer om fördjupning.
 • Glimtar om vad som vad som sker i länet.
 • Presentation av kommande forskningsansökan kopplat till utmaningar och problem som lyfts vid tidigare dialogforum.
 • Nästa steg.

Datum och tid: tisdag 7 dec 2021, kl. 13.30–16.30
Plats: digitalt/online
Anmälan: Anmäl dig här senast 2 dec>>
(Länk skickas ut 3 dec till anmälda)
Mer information: Se Inbjudan som pdf>>

För vem?
Forumet vänder sig till dem som är intresserade av frågor som rör invånarnas delaktighet i ett digitaliserat samhälle, och hur socialtjänsten och dess verksamheter inom till exempel äldreomsorgen och LSS kan möta dessa utmaningar.

För mer information och kontakt:
Elisabeth Lauritzen, FOU nu
e-post: elisabeth.lauritzen@sll.se

Varmt välkommen!

FoU Nordost>>

FoU Nordväst>> 

FOU nu>>

Nestor FoU-center>> 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum>>

CACTUS>>

I samarbete med Länsstyrelsen Stockholms län, Storsthlm, Forum Carpe.