Laddar Evenemang

« All Events

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Konferens: Att samtala med barn inom socialtjänsten

2019-09-27, 09:00 - 12:00

Barn har rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som rör dem, men trots det görs alldeles för få samtal med barn inom socialtjänsten idag. En anledning kan vara att många inom socialtjänsten känner osäkerhet inför att ha barnsamtalen.

Konferensen handlar om hur vi samtalar med barn inom ramen för socialtjänstens arbete. Medarbetare från FoU Södertörn berättar om forsknings- och utvecklingsarbete som handlar om att samtala med barn – både med verbal och icke-verbal kommunikation. Teori varvas med konkreta tips och metoder.

Program

Prata med barn: Ett metodstöd som vänder sig till professionella som arbetar med barn inom socialtjänsten 

Caroline Clemente, socialsekreterare, Huddinge kommun
Kamilla Nylund, utvecklingsledare Huddinge kommun

”Prata med barn” är en webbsida där socialarbetare kan få svar på vanliga funderingar om barnsamtal samt konkreta tips, checklistor och övningar som kan användas både individuellt och i arbetsgrupper.  Webbsidan utgår från det som är mest grundläggande i ett samtal: nyfikenhet, närvaro och aktivt lyssnande.


Vad vågar vi prata om? Samtal med ensamkommande ungdomar

Eva-Marie Åkerlund, fil lic./socionom, forskningsassistent FoU Södertörn.

Ensamkommande barn och unga vill känna sig vanliga och normala och ska inte särbehandlas. Vad kan vara bra att känna till om just den här gruppen unga människor och hur kan man som socialarbetare förhålla sig? Fokus läggs på frågor som vi vet har särskild betydelse för ensamkommande barns och ungas livssituation.


Samtal med barn och unga som använder sig av AKK för att kommunicera med sin omgivning

Victor Kaiser, föreläsare och produktutvecklare på Tobii Dynavox
Lill Hultman, fil dr/socionom, forskningsledare FoU Södertörn

Vad är bra att tänka på när man möter barn och unga som kommunicerar med hjälp av alternativ komplementär kommunikation (AKK)?  Inledningsvis beskrivs AKK och Victor beskriver sina erfarenheter av att vara en mångårig AKK-användare. Sedan diskuterar Victor och Lill, med utgångspunkt i befintlig forskning, hur socialarbetare kan skapa förutsättningar för barn och ungas delaktighet i möten.


När?
Fredagen den 27 september kl. 9.00–12.00

Var? Saturnus konferens, Bellmansalen, Hornsgatan 15

Anmälan till info@fou-sodertorn.se senast den 19 september

Inbjudan som pdf>>