Laddar Evenemang

« All Events

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Webbseminarium: Trygg uppväxt 20 jan 2021

20 januari, 09:00 - 12:00

FoU Nordost välkomnar till ett halvdagsseminarium om Trygg uppväxt
– lärdomar från pilotimplementeringen av Trygg uppväxt i Lidingö stad

Trygg uppväxt är en lokal variant av den skottska samverkansmodellen GIRFEC – Getting it right for every child som under senare år fått stort genomslag i Sverige. Modellen syftar till att främja tidiga och samordnade insatser kring barn, unga och deras familjer.

Under hösten 2019 påbörjades en pilotimplementering av Trygg uppväxt i Lidingö stad, vilken inkluderade åtta utvalda verksamheter inom socialtjänst, skola, förskola, fritids, elevhälsa, ungdomsmottagning samt hälso- och sjukvård. Lidingö har även fått implementeringsstöd av Länsstyrelsen genom ”Folkhälsopilot Stockholm”. Den första perioden av implementeringsarbetet har utvärderats av FoU Nordost som också publicerat sina resultat i rapporten Mot en tryggare uppväxt? Utvärdering av implementering av Trygg uppväxt i Lidingö stad 2019–2020>>.

Seminariets tyngdpunkt ligger vid att beskriva Lidingös arbete med att få samverkansmodellen på plats samt resultat och lärdomar från FoU Nordosts och Länsstyrelsens utvärderings- och stödarbete. Med på seminariet finns även Socialstyrelsen som berättar om erfarenheterna från det pågående regeringsuppdraget kring Tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

Datum och tid: 20 januari kl. 9.0012.00.

Plats: Digitalt via Teams. Länk skickas vid anmälan.

Målgrupp: Chefer och utvecklingsledare samt liknande funktioner i nordostkommunerna.

Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast 18 januari.

Ett mer detaljerat program publiceras längre fram!


Presentatörer:

Linnea Hagström, tf. preventionssamordnare och fältkurator, Lidingö stad.
Erfarenheter från pilotimplementeringen av Trygg uppväxt.

Josefin Bernhardsson, forskningsledare, FoU Nordost.
Resultaten från utvärderingen av implementeringen av Trygg uppväxt.

Kajsa Lönn Rhodin, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms län.
Folkhälsopiloten och Länsstyrelsens utvärdering av preventionsarbetet i Lidingö.

Kerstin Bergman, projektledare, Socialstyrelsen.
Samlade erfarenheter från Socialstyrelsen och Skolverkets regeringsuppdrag kring Tidiga och samordnade insatser (TSI-uppdraget).

Varmt välkommen!