Evenemang

Referensgrupp: Yrkesintroduktion, socialtjänst

För mer information och kontakt

Sara Ahrén
processledare
e-post: sara.ahren@founordost.se
tfn: 073 662 01 42

Storföreläsning, tema socialt arbete

Välkommen till en föreläsning om det sociala arbetets utmaningar och komplexitet samt möjligheter till utveckling. Föreläsningen ingår i FoU Nordosts yrkesintroduktionsprogram för dig som är ny inom socialtjänst och myndighetsutövning, men är öppen för alla intresserade.

Föreläsare är Pia Tham, docent i socialt arbete, och Lis Bodil Karlsson, docent i socialt arbete.

Anmäl dig senast den 28 mars i anmälningsformuläret nedan.

Föreläsningen är öppen för alla – välkommen!

Inbjudan som pdf>>

Fält markerade med en * är obligatoriska

Yrkesintroduktion, socialtjänst: seminarium

Seminariet är en del av FoU Nordosts Yrkesintroduktionsprogram för dig som är ny inom socialtjänst och myndighetsutövning.

Exempel på ämnen som berörs är handlingsutrymme och dilemman i yrkesrollen, samt maktaspekter. Teori och grupparbeten varvas och varje seminarium avslutas med reflektion över dagens tema. Seminarieledare är Lotta Berg Eklundh.

För mer information och kontakt:

Sara Ahrén
processledare
e-post: sara.ahren@founordost.se
tfn: 073 662 01 42

Yrkesintroduktion, socialtjänst: seminarium

Seminariet är en del av FoU Nordosts Yrkesintroduktionsprogram för dig som är ny inom socialtjänst och myndighetsutövning.

Exempel på ämnen som berörs är handlingsutrymme och dilemman i yrkesrollen, samt maktaspekter. Teori och grupparbeten varvas och varje seminarium avslutas med reflektion över dagens tema. Seminarieledare är Lotta Berg Eklundh.

För mer information och kontakt:

Sara Ahrén
processledare
e-post: sara.ahren@founordost.se
tfn: 073 662 01 42

OBS! INSTÄLLT PGA. SJUKDOM Yrkesintroduktion, socialtjänst

FoU Nordost erbjuder möjlighet för medarbetare som enbart har arbetat ett år eller mindre inom socialtjänstens myndighetsutövning att delta i ett yrkesintroduktionsprogram med start den 22 januari 2019. Yrkesintroduktionen genomförs på FoU Nordost på Svärdvägen 27 och i Danderyds kommuns konferenslokaler i Mörby centrum. Bekräftelse och mer information skickas ut till antagna deltagare i god tid innan kursstart.

Målet är att deltagarna ska få:

  • fördjupad insikt om det sociala arbetets komplexitet
  • stärkt förmåga att reflektera över det egna handlingsutrymmet i relation till organisationen
  • fördjupad förståelse för vikten av brukarmedverkan och delaktighet

Yrkesintroduktionens upplägg

Tre seminarietillfällen: tisdagen den 22 januari, tisdagen den 19 februari och
tisdagen den 12 mars, kl. 09.00–12.00 vid samtliga tillfällen.

Exempel på ämnen som berörs är handlingsutrymme och dilemman i yrkesrollen, samt maktaspekter. Teori och grupparbeten varvas och varje seminarium avslutas med reflektion över dagens tema. Seminarieledare är Lotta Berg Eklundh.

En föreläsning på temat Socialt arbete tisdagen den 2 april kl. 13.30–16.00

Tema är det sociala arbetets utmaningar och komplexitet samt möjligheter till utveckling. Föreläsningen är öppen för alla, dock obligatorisk för anmälda till yrkesintroduktionsprogrammet.
Föreläsare är Pia Tham och Lis Bodil Karlsson, båda docenter i socialt arbete.

Anmälan

Deltagandet i yrkesintroduktionsprogrammet är kostnadsfritt. Anmälan är dock bindande. Tidigare erbjudanden om yrkesintroduktionsprogram har snabbt blivit fullbokade, därför gäller ”först till kvarn”.

Anmälan görs via chef senast 19 oktober 2018 i webbformuläret nedan.

Hjärtligt välkomna!

Fält markerade med en * är obligatoriska

För mer information kontakta

Marie Söderström                                                          Sara Ahrén
tfn: 073-662 01 49                                                         tfn: 073-662 01 42
e-post: marie.soderstrom@founordost.se                e-post: sara.ahren@founordost.se