Material och utbildning om SIP

I samband med den nya lagstiftningen kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård blir SIP ett viktigt verktyg för kommuner och landsting för att främja god vård vid utskrivning. Under hösten 2018 ordnar SKL därför två kostnadsfria utbildningsdagar om SIP i Stockholm som du nu kan anmäla dig till:

Tisdag 6 nov 2018, anmäl dig här>>

Måndag 26 nov 2018, anmäl dig här>>

Mer information om vad som är på gång inom SIP>>

Målgrupp: Personal och chefer från primärvård, specialistsjukvård, socialtjänst, kommunal sjukvård och äldreomsorg