Ny utbildning om hur musik kan användas i omvårdnaden av demenssjuka

År 2014 utkom FoU Nordost med FoU-rapporten Musik som omvårdnad på demensboende av musikterapeuten Katarina Lindblad et al. som berättar om hur musik kan användas i omvårdnaden av personer med demens. Stockholms musikpedagogiska institut, SMI, har nu tillsammans med Kompetenscentrum för kultur och hälsa och personer med erfarenhet av att arbeta med konstnärliga verktyg inom äldreomsorg/äldrevård och aktuell forskning utformat en uppdragsutbildning på området, Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg om 7,5 högskolepoäng.

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar inom äldreomsorgen och fokus är på hur musik, sång och rörelse kan användas som praktiska verktyg i det dagliga vardagsarbetet som en medveten psykosocial omvårdnadsinsats, inte minst i demensvården. Det möjliggör ett personcentrerat arbetssätt och bidrar också till att uppfylla de nationella riktlinjerna för demensvård.

Utbildningen Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp startar i januari 2019, med anmälan senast 30 oktober 2018. Kursen är utformad så att den är möjlig att delta i parallellt med sedvanlig tjänstgöring. Ingen högskolebehörighet krävs.

Läs mer om utbildningen här>>