Introduktionskurs i att göra en systematisk översikt

SBU hälsar medarbetare på institutioner inom funktionshinderområdet och socialt arbete samt verksamhetsutvecklare inom regioner/landsting/kommuner liksom FoU-enheter välkomna till en
tvådagarskurs, 15–16 oktober 2019.

På kursen går man igenom stegen i hur man gör en systematisk översikt – alltifrån frågeställningar, PICO och litteratursökning till syntes och tillförlitlighet. Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Delar av litteraturen är på engelska.

SBU står för program och utbildning inklusive lunch och fika. Eventuella rese- och hotellkostnader bekostas av respektive deltagare.

Tid:
15 oktober, kl. 10.00 – 16.00
16 oktober, kl. 09.00 – 15.00

Plats:
SBU, Sankt Eriksgatan 117, plan 3, Stockholm

Anmälan görs senast den 25 september till:

sara.fundell@sbu.se

Meddela eventuella allergier!

Kursansvariga:
Gunilla Fahlström, projektledare, SBU
Susanna Larsson Tholén, projektledare SBU

Välkomna!

Inbjudan som pdf>>