Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

Tips SKR: Uppstartsmöte ny brukarundersökning om kontakten med myndighetsutövning inom funktionshinderområdet 16 maj

Välkommen till uppstartsmötet för en ny brukarundersökning som SKR utvecklar och prövar tillsammans med intresserade kommuner i höst. Undersökningen riktar sig till vuxna som har kontakt med handläggare om insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Datum och tid: 16 maj 2022 kl. 10.00–12.00 Plats: Online. Kostnad: Kostnadsfri […]

Konferenstips: Nationell nätverksträff LOKE 6 maj

Nu är det dags för er som arbetar med LOKE-modellen i Sverige att träffas igen. Träffen, som är fysisk och äger rum i Stockholm, har tre teman: Brukarperspektivet i LOKE LOKE som möjliggörare för samverkan och samsyn Verksamhetsplanering och kvalitetsutveckling med LOKE som viktig beståndsdel De exempel och diskussioner som tas upp under dagen kommer […]

Vårnytt på FoU Nordost – läs om vad som är aktuellt i vårt nyhetsbrev!

Denna gång kan du läsa om: Uppstartskonferens för Connected Children i april Många järn i elden för SAMSAS under våren – läs intervju med forskningsledaren Christofer Lindgren om projektet Regionalt dialogforum #4 för digital delaktighet 17 maj Digital delaktighet: stärka nyanländas digitala förmåga –pilotstudie och stödmaterial Workshopserie om implementering tillbaka i höst Läs nyhetsbrevet här>> […]

SAMSAS – mångfasetterat forskningsprojekt om samverkan för att förebygga ohälsa hos äldre

Vad handlar forskningsprojektet SAMSAS om? Forskningsprojektet SAMSAS – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre startade upp 2021 och handlar om hur kommun, region och civilsamhälle kan samverka bättre för att förebygga ohälsa hos gruppen äldre personer som bor kvar hemma. Projektet, som kommer att pågå i fyra år, är ett samarbete mellan […]

Konferenstips Palliativt kunskapscentrum: Satsning på palliativ vård inom kommunal vård och omsorg 31 maj

Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län (PKC) bjuder in till en uppstartskonferens om Palliativ vård inom kommunal vård och omsorg den 31 maj! PKC har, med hjälp av statliga stimulansmedel, fått i uppdrag av Region Stockholm att under 2022 utveckla fler utbildningar och andra aktiviteter för att ge förutsättning för en ännu bättre palliativ vård inom […]

Ny rapport från Nestor FoU-center reder ut komplexa begrepp som ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

I den statliga utredningen om en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) föreslås att Socialtjänsten ska bygga på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Men vad betyder egentligen de här begreppen? Detta reds ut i en ny rapport från Nestor FoU-center tillsammans med fler begrepp som är centrala i diskussioner kring att skapa en kunskapsbaserad socialtjänst. I rapporten vrider […]

Nytt forskningsprojekt om hur inlåsning påverkar ungas relationer till familjen

I forskningsprojektet Att (åter)skapa familj har forskarna Sofia Enell, Linnéuniversitetet, och Monika Wilinska, Jönköping University, tittat på hur ungas relationer påverkas efter placering på låst institution. Projektet har resulterat i tre filmer som ger röst åt unga vuxnas och deras familjemedlemmars berättelser om förståelse av familj och relationer, under och efter placering i en låst […]