Nyhetsarkiv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande utskick om senaste nyheter, rapporter och temadagar. Besök även vårt kalendarium där du kan läsa om kommande seminarier.

Tips inspirationsdag SKR: Utveckla stöd och insatser till äldre 6 april

Välkommen till en inspirationsdag om hur individbaserad systematisk uppföljning kan användas som stöd för kunskaps- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. En kunskapsbaserad socialtjänst bygger bland annat på uppföljning av hur verksamheter och stöd fungerar. Men hur vet vi om de stöd och den vård vi ger till äldre gör någon skillnad? […]

Konferenstips CSA: Social work day 15 mars – tema Eftersatta bostadsområden

”Eftersatta bostadsområden – glappet mellan myndigheternas åtgärder och frivilligorganisationernas insatser” heter konferensen som går av stapeln 15 mars och som arrangeras av Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA). Ämnet ska belysas ur olika perspektiv. Forskare, praktiker och publik får diskutera situationen och analysera vad som kan göras åt problemen. Vad krävs för att lösa situationen i […]

Digital minikonferens: Fokus funktionshinder i Stockholms län 16 mars

Välkommen till digital minikonferens Fokus funktionshinder forskning – utveckling – kompetens i Stockholms län! Möt aktörer i Stockholms län som på olika sätt arbetar med att stödja utveckling av stöd, vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Innehåll Korta presentationer av aktörer inom forskning, utveckling och kompetens i Stockholms län. Tips om spännande forskning och […]

Konferenstips Storsthlm: Spridningskonferens om Digitalt utanförskap, 9 mars

Alla medborgare kan inte, eller vill inte, ta del av samhällstjänster via digitala kanaler. När kommunerna satsar på digitalisering av sina tjänster uppstår en risk för bristande likvärdighet. Digitaliseringen är en faktor som radikalt kommer att förändra såväl samhället i stort som villkoren för kontakten mellan medborgare och samhället. Kommunerna har i olika nätverk inom […]

Webbinarietips Forte: Utveckling av nya insatser inom socialtjänsten – Hur kan forskare och professionella samarbeta? 11 mars

Syftet med praktiknära forskning är att ta tillvara den kunskap som finns, att problematisera det arbete som görs och att skapa ny relevant kunskap. 11 mars kl. 13.00–14.30 arrangerar Forte, SBU och Socialstyrelsen ett webbinarium som lyfter erfarenheter från tre projekt där fokus ligger på att forska med, inte om. Forte finansierar flera projekt där […]

SBU listar effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet

På sin webbplats sammanställer och listar SBU metoder och insatser som det finns vetenskapligt stöd för inom socialtjänstområdet. I rapporterna redovisas hur starkt det vetenskapliga stödet är. Urvalet består av rapporter som är publicerade 2015 och framåt. Sammanställningen uppdateras kontinuerligt. Läs mer och ta del av listan>>

Utbildningstips SBU: Att söka och använda systematiska översikter med fokus på praktisk användning 22 mars, 7 april och 25 april

En utbildning för verksamhetsutvecklare som arbetar för att stödja sina kollegor inom socialtjänsten. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ger en kurs, vid tre tillfällen, där de beskriver vad en systematisk översikt är och hur den ska tolkas. På kursen använder deltagarna exempel från den egna praktiken som man arbetar med under hela […]