Laddar Evenemang

« All Events

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Dialogmöte om kvalitets- och verksamhetsutveckling 12 maj

2023-05-12, 09:30 - 12:00

FoU Nordost bjuder in till dialogmöte om kvalitets- och verksamhetsutveckling

Hur kan FoU Nordost vara ett stöd för dig i arbetet?
Vi på FoU Nordost vill utveckla vår roll som arena för erfarenhetsutbyte och lärande mellan våra ägarkommuner i frågor som rör bl.a. analys, uppföljning och förbättringsarbeten inom socialtjänstens verksamhet. Vi vill därför bjuda in till ett första sonderande möte för att prata med er om gemensamma behov och beröringspunkter utifrån våra respektive roller och uppdrag.

Vi tänker oss att detta är en uppstartsprocess och vill därför gärna träffa er fysiskt denna gång. Detta för att underlätta ett kontakt- och nätverksskapande och en dialog om möjliga aktiviteter och stödinsatser från FoU Nordosts sida.

Syfte:

  • Utbyta information om aktuella utvecklingsområden/förbättringsarbeten inom era respektive verksamheter
  • Identifiera teman och områden som kan vara värdeskapande för det fortsatta arbetet, där FoU Nordost kan ge stöd
  • Diskutera former för en fortsatt dialog, erfarenhetsutbyte och lärande mellan er och med stöd från FoU Nordost

Vad förväntas av er?
Inför mötet får du gärna fundera på vilka aktuella förbättringsarbeten inom det sociala arbetet som pågår i din kommun, och även hur era behov av stöd och erfarenhetsutbyten ser ut mer generellt.

Vilka är ni som är inbjudna?
Till detta möte har vi bjudit in er som är utvecklingsledare, strateger och motsvarande funktioner i våra ägarkommuner. Gemensamt för er är att ni arbetar med utvecklings- och förbättringsarbete inom socialtjänstens alla verksamhetsområden – och att ni är en viktig länk och samarbetspart för oss i vår verksamhet. Om det saknas någon på vår sändlista, meddela oss gärna detta så fort som möjligt.

Datum och tid: fredag 12 maj kl 9.30 – 12.00.

Plats: Konferenslokal Tranholmen, Mötesparken plan 5. Entré Danderyds kommun (mellan Må bra Hälsa och Apoteket, plan 4) i Mörby Centrum.

Vi bjuder på smörgås och frukt.

Anmälan: Anmäl dig i formuläret nedan senast 5 maj.

Varmt välkomna!

Christofer Lindgren, forskningsledare, christofer.lindgren@founordost
Sara Ahrén, processledare, sara.ahren@founordost.se

Inbjudan som pdf>>

Inga fält hittades.